Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3214997
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Sosialkonsulent/Booppfølger

Ungbo har femti års erfaring med boligsosialt arbeid, og er Oslo Kommunes forebyggende botilbud til unge mellom 17-23 år. Ungbo forvalter 230 boenheter både i bofellesskap og separate leiligheter beliggende i de fleste av Oslo sine 15 bydeler. Sosialkonsulent/bokonsulent følger opp den enkelte beboer hovedsakelig i egen bolig/bofellesskap, gir råd og veiledning, og har utstrakt samarbeid med bydeler og øvrig hjelpeapparat. 

Ungbo er deltakende i utvikling av bomiljø og nærmiljøet der vi forvalter boliger. Vi utvikler tjenestene våre gjennom tett samarbeid med ungdommene, gjennom prosjekter og samarbeid med sosiale entreprenører og andre samarbeidspartnere.

Ungbo har tre ledige vikariater som sosialkonsulent med snarlig tiltredelse. Vikariatene har en varighet på inntil ett år, men med mulighet for forlengelse. 

Arbeidsoppgaver
 • Individuell oppfølging av ungdommen med sikte på å styrke den enkelte i å ta ansvar for eget liv og egen bolig
 • Boligtildeling og avklaring av oppfølgingsbehov i samarbeid med bydel
 • Råd og veiledning innen etablering og praktiske gjøremål i hjemmet
 • Råd og veiledning innen økonomi, med spesielt fokus på betaling av faste utgifter og unngå restanser
 • Delta i, og bidra til, gode og relevante gruppeaktiviteter for ungdommene
 • Rusmestringssamtaler/støttesamtaler til ungdom med rus og psykiske helseutfordringer
 • Delta i ansvarsgrupper og andre samarbeidsfora
 • Naboskap-, bo- og nærmiljøarbeid
 • Saksbehandlig og rapportering etter helse- og omsorgstjenestelovens kap. 3
 • Andre oppgaver kan bli tildelt stillingen etter behov
Kvalifikasjoner
 • Relevant helse- og sosialfaglig utdanning på bachelor nivå
 • Videreutdanning innen fagområdet familieterapi, psykisk helse eller rus
 • Kjennskap til systemteoretiske ideer og recoveryteori
 • Førerkort klasse B er et krav
 • Forståelse av rollen som forvalter/utleier av Ungbo sine bolige
 • Flerkulturell kompetanse er ønskelig
 • Erfaring og kompetanse fra arbeid med minoritetsungdom er viktig og ønskelig
 • Relevant erfaring fra bolig og sosialt arbeid med ungdom i aldersgruppen 18-23 år, NAV eller barnevern er ønskelig
 • God kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • Gode generelle IKT ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Utstrakt evne til å skape relasjon med ungdom
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og omstillingsevne er en forutsetning
 • Du må evne å finne gode løsninger på kompliserte og sammensatte utfordringer ungdommene står i
 • Du må ha høy grad av selvstendighet, men også kunne jobbe godt i team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende arbeid
 • Stor muligheter for faglig utvikling, tilbud om veiledning og annen opplæring
 • Fleksitidsordning med ukentlig arbeidstid 37,5 timer. Det må påregnes ettermiddags og kveldsarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
 • Stillingen er avlønnet som sosialkonsulent i ltr. 32-41 (kr. 476 600 til kr 555 600,-) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av kompetanse og ansiennitet