Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sosialfaglig stilling 

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye kollega?

Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi er en avdeling i utvikling og endring. Vår visjon er helhetlig, enhetlig og integrert behandling av våre pasienter. Avdelingen ønsker å stimulere til forskning og har nylig etablert sitt eget forsknings- og fagutviklingsutvalg.

ARA Follo er en tverrfaglig poliklinikk som består av ansatte med høy grad av sosialfaglig, psykologfaglig og medisinskfaglig kompetanse. Vi har god kompetanse på utredning og behandling, og har et tett tverrfaglig samarbeid. Poliklinikken har i tillegg ansvar for pasienter i legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Vi har god struktur for å drøfte saker internt og har tett samarbeid med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Vi søker nå etter en ny kollega som har lyst til å jobbe sammen med oss i dette spennende fagfeltet. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Behandling og utredning av pasienter med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser
 • Ansvar for en del av seksjonens LAR pasienter 
 • Pårørende samtaler
 • Utstrakt samarbeid internt og eksternt ut mot kommunene i Follo
 • Bidra til faglig endrings- og utviklingsarbeid på poliklinikken

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig bachelorgrad i sosialt arbeid
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning
 • Må ha erfaring fra pasientgruppen og lignende arbeid
 • Erfaring med pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk 
 • Krav om førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • God struktur og stor kapasitet i arbeidet
 • Evnen til å tenke helhetlig
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet 
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og evnen til selvstendig arbeid 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring 
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Varierte arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt 
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag
 • Mulighet til å bidra for videreutviklingen av tjenestetilbudet på poliklinikken
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter overenskomst i Ahus