Sørvald boliger trenger flere tilkallingsvikarer

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sørvald Boliger er en veletablert døgnbemannet bolig som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming og/ eller psykiske lidelser. For tiden bor det 11 brukere ved seksjonen. Beboerene har et varierende bistandsbehov og har behov for veiledning og tilrettelegging i hverdagen. Enkelte av beboerne har vedtak etter HOL kap.9.

Høy faglighet, brukermedvirkning, trivsel og mestring er viktige fokusområder.
Seksjonen er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Sørvald bo- og behandlingssenter ligger mellom Lørenfallet og Frogner og er ca 30 min utenfor Oslo.
Våre ansatte er en viktig ressurs og vi er opptatt av å rekruttere ansatte som setter brukeren i fokus. Vi søker etter deg som er fleksibel, løsningsorientert og som mestrer å stå i krevende brukerrelasjoner over tid. I det daglige er det viktig at man hjelper kollegaer og har god dialog i forhold til hvordan vi løser muligheter og utfordringer som dukker opp i løpet av vakten. 
Sørvald Boliger har 43 årsverk og vi har en høy andel ansatte med 3 årig helse og sosialfaglig utdanning. Enheten jobber teambasert, og det er ansatt fagleder som har ansvar for faglig veiledning og kompetanseutvikling hos de ansatte. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå brukere i daglige gjøremål
 • Dokumentere i fagsystem
 • Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
 • Gi bistand til ulike beboere på enheten
 • Delta på ulike aktiviteter sammen med beboere, som svømming, klatring, disko, ute aktiviteter m.m.
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Delta på vergetreninger

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider/ student/ assistent
 • Erfaring med brukergruppen
 • Førerkort klasse B, manuelt gir
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
 • Den tilsatte må fremlegge egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1

Personlige egenskaper:

 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er kreativ og tenker helhetlig
 • Har engasjement for målgruppen
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Personlig egnethet blir sterkt vektlagt
 • Være fysisk egnet til å utføre holdeteknikker

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer
 • Engasjerte og positive medarbeidere
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø
 • Kurs i forhold til lovverk, medikamenthåndtering, livredning og vergeteknikker
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag