• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  02.02.2022
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Fast
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4299435
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Soneleder - Renholdsavdelingen

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana Byggdrift KF er et kommunalt foretak (KF) underlagt Kommunestyret i Rana kommune. Foretaket er nylig opprettet etter at avdeling for byggdrift i Rana kommune ble omorganisert til KF ved årsskiftet 2020/2021.

Foretaket har i dag 90 fast ansatte fordelt på ca. 80 årsverk. Foretaket har forvaltning, drift og vedlikeholdsansvar (FDV) for ca 195.000m2 bygningsmasse i daglig operativ drift. Dette omfatter alle kommunens formålsbygg, næringsbygg og kommunale

gjennomgangsboliger.

FDV oppgavene ivaretas av organisasjonen gjennom avdelingene Driftsteknikk, Renhold, Boligforvaltning og Teknisk systemansvar. I tillegg har vi administrasjon med daglig leder og administrasjonssekretær.

I renholdsavdelingen har vi i dag ca 45,2 årsverk, fordelt på 44 bygg der vi har ansvar for at renhold utføres etter fastsatte krav - i skoler og barnehager, helsebygg og administrasjonsbygg.

Avdelingen er i dag inndelt i fem geografiske soner med en soneleder for hver av disse.

Vi er en avdeling i utvikling, og anvender digital renholdsplan med Clean Pilot som verktøy for planlegging og dokumentasjon av renhold.

 •  100 % fast stilling som soneleder, ledig fra 28.03.22

Jobben består i både utførende renholdsoppgaver og oppgaver knyttet til linjeledelse, - pr. i dag fordelt 50/50.

Vi søker etter deg som er arbeidsglad og interessert i renholds og vedlikeholdsmetoder og som liker å lykkes gjennom andre. Du kan du få en spennende arbeidsplass, der du har store muligheter til å utvikle deg faglig innen ledelse, renhold og vedlikehold av bygg. Du må like endringer, og du må være innstilt på ha arbeidsoppgaver på flere bygg, til tider i et hektisk miljø.

Du må identifisere deg med våre fire verdier: Åpenhet – Respekt – Samarbeid – Tillit.

Du må beherske norsk både muntlig og skriftlig godt, da du vil være mye i kontakt med brukere og kollegaer på byggene. Du må kunne forstå de faglige og praktiske utfordringer som kan oppstå. Språkbeherskelse er også av stor betydning for godt samarbeid, særlig i sammenheng med HMS –og spesielt smitteforebyggende renhold og kommunikasjon rundt dette.

Som førstelinjeleder vil du få ansvar for å lede og å utvikle leveransen av renhold i tråd med fremtidens renhold og å utvikle de ansatte innen din sone. Renholdsoppgaver vil bestå i daglig renhold, gulvbehandling, periodisk renhold og alle andre oppgaver som er relatert til renhold i skoler og barnehager, helsebygg og administrasjonsbygg.

I tillegg vil du ha oppgaver knyttet til håndtering av avdelingens elektroniske verktøy, og må derfor ha grunnleggende ikt-forståelse. 

Arbeidsoppgaver for soneleder vil i tillegg til ordinære renholdsoppgaver, være blant annet:

 • Førstelinjeledelse med oppfølging av sykefravær og medarbeidersamtaler
 • Utarbeide og gjennomføre renholdsplaner
 • Være Rana byggdrift KF’s kontaktperson overfor bruker i renholdsrelaterte spørsmål.
 • Vurdere renholdsplaner med sikte på forbedringer
 • Foreta innkjøp av renholdskjemikalier og papirvarer i henhold til gjeldende avtaler.
 • Fordele ressurser for å nå vedtatte mål
 • Koordinering av ressurser v/fravær, permisjoner, ferier etc. og vurdere inntak av vikarer i samarbeid med avdelingsleder.
 • Sørge for opplæring ved behov.
 • Ansvar for at renholdet utføres etter Rana kommunes gjeldende renholdstandard INSTA 800.
 • Ansvar for at renhold blir gjennomført i tråd med brukeravtale, - her vil samarbeid og kundefokus være viktig.
 • Faglig tilsyn med utført arbeid

Vi ser etter deg med følgende personlige egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig minimum nivå B1.

Personlige egenskaper:

 • Lojal
 • Selvstendig
 • Lærevillig
 • Stabilitet (tilstedeværelse)
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert
 • Samarbeidsvillig og fleksibel

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen renhold – eller du forplikter deg til å avlegge fagprøven innen avtalt tid.
 • Minimum fem års relevant erfaring innen renhold
 • Kjennskap til smittekjeden og smitteforebyggende renhold
 • Ledererfaring.
 • Erfaring med renholds- og vedlikeholdsmetoder i offentlige bygg / institusjoner.
 • Kunnskap om bruk av renholdsmaskiner, og moderne renholdsmetoder.
 • Kunnskap om Insta 800. Sertifisering på kunnskapsnivå 3 eller 4 er en fordel.
 • Sertifikat for bil klasse B.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Du må like å jobbe med mennesker for å oppnå felles mål.
 • Du må være strukturert.
 • Datakunnskap /interesse (word, excel, outlook – samt Ipad (IOS))

Til denne stillingen vil personlig egnethet bli særlig vektlagt.

Arbeidstid: Dagtid.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana byggdrift KF praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til avdelingsleder Cathrin H. Jakobsen tlf. 75 14 52 72 / 994 88113. e-post: cathrin.hansenjakobsen@rana.kommune.no

Rana byggdrift KF er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 02.02.2022

 

 

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  02.02.2022
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Fast
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4299435
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune