Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Sommvikarer seksjon rus og psykisk helse

Ønsker du en spennende sommerjobb og tilegne deg erfaring innen psykisk helse og rus? Trives du med å ha en variert arbeidshverdag, der du kan bruke deg selv og dine interesser for å øke livskvaliteten til mennesker med rus og psykiatri utfordringer? 
Bo og aktivitet psykisk helse har som visjon og verdi; vi skaper felleskap gjennom å være åpne, nære og nyskapende. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og en meningsfull hverdag. Hos oss får du fleksibilitet og handlingsfrihet i samhandling med beboerne og gode kollegaer. 

Vi jobber målrettet med miljøterapeutisk relasjonsarbeid og har brukermedvirkning i fokus. Vi er fleksible i hverdagen, vi løfter hverandre opp og er opptatt av trivsel blant beboere og ansatte. 

Vi søker etter engasjerte sommervikarer til 5 forskjellige ROP- bofellesskap og 2 ambulerende team. Vi trenger deg som er raus, trygg på deg selv og god til å finne kreative måter å gi helsehjelp på. Du tar din del av de hverdagslige oppgavene på jobb, du holder roen når det er hektisk, og finner muligheter og arbeidsoppgaver når det er stille dager. Du er typen som ønsker å hjelpe, og jobber aktivt for å komme i posisjon til den enkelte.

Kvalifikasjoner:

Vi søker der som enten er:

 • Sykepleiere og vernepleiere
 • Fagbrev innen helsefag. Andre søkere kan vurderes ut i fra en totalvurdering.
 • Studenter innen sykepleie, vernepleie og helse og sosialfag.
 • Erfaringskonsulenter.
 • Relevant erfaring fra psykiatri, rus og/eller utfordrende adferd er ønskelig.

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

  Vi vektlegger personlig egnethet og ser etter disse kvalitetene:

  • Trives med å jobbe selvstendig og i team.
  • Lojal mot mål og tiltak som er utarbeidet rundt den enkelte bruker.
  • Er ansvarsfull og nøyaktig
  • Forstår verdien av gode relasjoner med beboere og betydningen av god brukermedvirkning i praksis
  • Er ikke redd for å være kreativ og bruke deg selv i jobben.
  • Er selvstendig og trygg på deg selv slik at du kan takle uforutsette og akutte hendelser.
  • Har en genuin interesse for brukergruppen.

  Vi tilbyr:

  • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
  • Gode opplæringsrutiner
  • Kompetanseheving; tilgang til stor kursdatabase
  • Gode velferdstilbud og avtaler i form av medlemskap på treningsstudio, svømmehaller, bedriftsidrettslag med mer.
  • "Hjem-jobb-Hjem" ordning for kollektivtransport
  • Mulighet for ekstravaktkontrakt og videre arbeid etter sommeren.
  • Gode bonusordninger for studenter sykepleier/vernepleier

  Lønn etter ansiennitet og utdanning: 
  Stillingskode 601414 (student):
  1. års student kr 321 400
  2. års student kr 344 400
  3. års student kr 367 300

  Stillingskode 601415 (sykepleier-/vernepleierstudent):
  1. års student kr 344 400
  2. års student kr 367 300
  3. års student kr 390 300
  Siste semester og før dokumentert bestått eksamen kr 413 200

  Stillingskode 707600/751706 (helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider):
  Årslønn kr 393200 - 460300