Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikariat som Sykepleier/spesialsykepleier ved hjerteovervåkning!

Offentlig forvaltning

Vil du bli en av oss på Hjertelaget i sommer?

Her er mulighet for å bli en del av en spennende utvikling ved Hjertemedisinsk overvåkning. Det utbetales en godtgjøring for ferievikarer som gjennomfører minimum 6 uker sommerjobb i perioden fra uke 24-34, inklusiv helgearbeid i 100% stilling. 

Vi lyser ut ledige sommervikariater som sykepleier/spesialsykepleier hos oss.  Det kan være mulighet for forlengelse etter endt sommervikariat.

Hjerteovervåkning er en avdeling med 11 sengeplasser og vi ivaretar akutt kritisk syke pasienter med komplekse hjertelidelser.

Ved avdelingen gis det understøttende behandling i forhold til respirasjon (CPAP/BIPAP) og vi benytter invasive målinger med PICCO-kateter; kompetanseoppbygging for oppstart med aortaballongpumpe (IABP) er igangsatt.

Vi har et godt samhold og godt arbeidsmiljø og har engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Sykepleiere og spesialsykepleiere jobber i tett samarbeid med kardiologer/Lis -leger og andre faggrupper.

Vi samarbeider tett med angio/PCI lab som holder til i samme korridor.

Spesialutdannede sykepleiere ved hjerteovervåkningen bemanner også pacemaker/ICD-operasjoner.

Arbeidstiden er tredelt turnus med helgearbeid.

Reisekostnader dekkes og utgifter til bolig kan dekkes etter individuell vurdering.

Presentasjon av hjertemedisinsk avdeling:
Hjertemedisinsk avdeling, Ahus, er en stor avdeling (samlet ca.300 ansatte) ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har en betydelig aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger. Hjertemedisinsk avdeling består av 7 seksjoner ved Nordbyhagen med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og pt.14 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -enhet, ekkokardiografi-enhet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi med døgndrift. Avdelingen betjener også en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket. Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensivavdelingen hvilket legger til rette for et godt faglig samarbeid.
Ved Gardermoen har avdelingen ansvar for kardiologisk virksomhet (inkl.ablasjoner) og en felles sengepost med kirurgi. 
Forskning er et satsningsområde, spesielt klinisk rettet forskning, og vi har to professorer ansatt i avdelingen..

Hvis dette høres spennende ut er det kanskje akkurat deg vi er ønsker som ny kollega hos oss! 

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg!

Søknad må være elektronisk. Referanser ønskes.  Aktuelle søkere kalles inn til intervjuer og ansetter fortløpende.


Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • Ønskelig om du er kardiologisk sykepleier eller intensivsykepleier
 • Ønskelig med 2 års relevant erfaring
 • Klinisk erfaring fra Hjertemedisinsk fagområde vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du trives i et hektisk arbeidsmiljø og klarer å beholde roen i stressede situasjoner
 • Du liker faglige utfordringer
 • Du er engasjert og positiv og har evnen til nytenkning
 • Du liker å jobbe i team der alle hjelper hverandre til det beste for pasienten
 • Du vil bruke din kompetanse til å gi pasienten et godt behandlingstilbud

Vi tilbyr:

 • Eget opplæringsprogram for sommervikarer
 • Videre opplæringsprogram for nyansatte
 • Vi har fokus på fag- og kompetanseutvikling og oppfølging individuelt av fagsykepleier i avdelingen
 • Avdelingen har kompetanseprogram, hjertekurs, scopkurs, kurs for sykepleiere i spesialavdeling og temadager
 • Opplæringsprogram for sykepleier som assisterer under pacemakeroperasjoner/ICD 
 • Vi er opptatt av trivsel og arbeidsmiljø og jobber systematisk for å bevare og forbedre arbeidsmiljøet
 • Hos oss blir du en del av en virksomhet i stadig utvikling og hvor du får mange utfordringer
 • Gode velferdsordninger for ansatte; hytteleie, billetter til reduserte priser, trimrom og bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo og Gardermoen