Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sommervikariat som sykepleier i fengselshelsetjenesten ved Stavanger fengsel

Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylkekommunene. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, overgrepsmottaket og fengselshelsetjenesten organisert i virksomheten Stavanger Legevakt. Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider.

Stavanger fengsel er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 68 plasser for menn. Fengselet prioriterer innsatte med varetektsdommer eller domfelte med korte straffer. Fengselshelsetjenesten gir kommunale helsetjenester til innsatte i Stavanger fengsel på dagtid. Legevakten gir tjenester til øvrige tidspunkt som til befolkningen ellers.

Fengselshelsetjenesten er en liten avdeling i Stavanger fengsel bestående av tre sykepleiere og to leger, men vi jobber også tett på kriminalomsorgens betjenter og administrasjon, og har et svært godt samarbeid og fellesskap med dem.

Vi ser etter en person som er stødig og robust, trygg på å sette grenser og samtidig har evnen til å være støttende og omsorgsfull. Det er en fordel med relevant erfaring innen rus/psykiatrifeltet da det er høy forekomst av denne typen helseutfordringer blant innsatte i norske fengsler. Vi ønsker i tillegg en faglig engasjert og trivelig kollega som ikke er redd for å ta i et tak. Håper det frister å bli en del av vårt team for sommeren 2024. 


Kvalifikasjoner:

 • Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Du bør ha videreutdanning eller relevant erfaring innen psykisk helse.
 • Du bør ha videreutdanning eller erfaring innen rusbehandling.
 • Du må ha erfaring innen klinisk sykepleie.
 • Det er ønskelig at du har klinisk erfaring med veiledning.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må framlegge ordinær politiattest til arbeidsgiver og uttømmende politiattest til kriminalomsorgen, ikke eldre enn tre måneder.

Personlige egenskaper:

 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Vi ønsker en sykepleier med stor interesse for å arbeide med mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 • Du må være en god kommunikator, engasjert i faget og interessert i å holde deg faglig oppdatert.
 • Du må være serviceinnstilt, ha gode samarbeidsevner, være strukturert og løsningsorientert.
 • Du må være ansvarsbevisst, jobbe selvstendig og kunne ta egne avgjørelser.
 • Du må være fleksibel i din arbeidsutførelse og håndtere utfordringer som kan oppstå i en hektisk hverdag.
 • Personlig egnethet vil kunne vektlegges

Vi tilbyr:

 • Dagarbeidstid (07:00 til14.30)
 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Stillingskoder: 717400 sykepleier, 485 400-569 100 etter ansiennitet. 752300 Spesialsykepleier, 526 400-598 900 etter ansiennitet.
 • Lønn fastsettes i henhold til gjeldende tariffavtale.