• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  12.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7013, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4892160
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 25.11.2022
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Sommervikariat leger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du nyutdannet lege eller medisinstudent med lisens og ønsker et spennende sommervikariat, og i tillegg få arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger?

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker legevikarer i 100 prosent stillinger ved helse- og velferdssentre, Øya helsehus, Søbstad helsehus, Nidarvoll helsehus, helsestasjoner, helsestasjon for ungdom og ved Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune for sommerferieavviklingen 2023.

Det er ønskelig at du kan jobbe hele perioden medio juni til medio august. Det er viktig at du oppgir om det er perioder du ikke kan jobbe. Det kan og bli mulighet for forlengelse av vikariatet utover høsten. 

Du vil jobbe alene som lege på enhetene i nært samarbeid med personalet. Det legges opp til at legene kan være i kontakt med hverandre ved behov. I tillegg vil det være andre erfarne leger som kan kontaktes for veiledning. Ved helsehusene vil det være annen lege tilstede på huset.

Fint om du oppgir om du ønsker å jobbe på helse- og velferdssenter, helsehus, helsestasjoner, flykninghelsetjeneste eller en kombinasjon av disse.

Det vil bli gjennomført fortløpende intervjuer og tilsettinger. 

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver:

Vikarlegen på sykehjem vil jobbe etter oppsatt plan mellom ulike helse- og velferdssenter/helsehus. Det kan være besøk på flere sykehjem per dag. Vikarlegen skal primært ivareta:

 • Nyoppståtte endringer i helsetilstand
 • Gjennomgang av nye pasienter
 • Evaluering av pågående aktiv behandling
 • Nødvendig kontakt med pasienter/pårørende
 • Sykehjemmet benytter legevakt utenom oppsatt visittid, men kan kontakte vikarlegen innenfor arbeidstid andre dager, dersom det er behandlingstiltak denne har vært med å iverksette

Vikarlegen på helsestasjon skal primært:

 • Utføre helsekontroller til alle barn mellom 0-5 år i tråd med nasjonale retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon og helsestasjon for ungdom
 • Delta i tverrfaglige drøftinger på helsestasjonen og eventuelt med andre i Barne- og familietjenesten ved behov
 • Være medisinsk faglig ansvarlig på helsestasjonen de dagene de er på jobb
 • Viderehenvise til andrelinjetjenesten ved behov
 • Ha et forebyggende fokus
 • Fange opp risikofaktorer og avvik hos barnet

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege ved oppstartstidspunktet
 • Ønskelig med norsk turnustjeneste / LIS1, men pre LIS1 er også velkommen til å søke
 • Medisinstudent med lisens kan vurderes til helsehus
 • Ønskelig med erfaring fra et eller flere av tjenesteområdene
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge og gjerne fra Trondheim
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjon og samhandlingsegenskaper
 • Gode evner til dokumentasjon/journalføring
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt
 • Jobber strukturert
 • Positiv og arbeidsom
 • Glad i nye utfordringer
 • Ser muligheter og har ståpåvilje
 • Ansvarsbevisst og punktlig

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende arbeidssituasjon
 • Arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger
 • Veiledning ved behov av erfarne leger
 • Fast arbeidstid 08.00 - 15.30 mandag til fredag
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  12.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7013, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4892160
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 25.11.2022