• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5002771
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 09.02.2023
Ledig stilling

Halden kommune

Sommervikarer til kommunens tilrettelagte boliger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

De tilrettelagte boligene i Halden søker etter sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden,

uke 24 - 35.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. De tilrettelagte boligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen.

Kommunens tilrettelagte boliger; Brygga, Vaterland/ Hagegata, Søsterveien og Bergheim gir bistand til pasienter med bistandsbehov mellom hjemmesykepleie og institusjon.

Vi har ulike prosjekter og satsingsområder på de ulike boligene. Informasjon boligene finner du på kommunens hjemmeside.

Utvikling av tjenestene for å ligge i forkant av nye oppgaver står sentralt hos oss og vi er avdelinger med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 

 • Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon. Arbeidet dokumenteres i Gerica via smarttelefoner.
 • Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse. 

 

 • For sykepleiere/vernepleiere gjelder også: Sykepleiefaglig oppfølging av brukere, kontakt med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisert sykepleier/ vernepleier / fagarbeider i helsefag.

 • Vi søker også studenter med interesse for fagfeltet
 • Søkere med formell kompetanse vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlige egnethet vil bli vektlagt 

 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, med alle typer diagnoser og utfordringer?

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme i sin tilrettelagte bolig?

Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?

Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna?

 

Da ønsker vi deg som vikar hos oss!

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn- Halden kommune har egne insitamenter på lønn om sommeren for vernepleie- og sykepleiestudenter og nyutdannede vernepleiere/sykepleiere. Se link på kommunens hjemmeside, eller ta kontakt med en av nevnte kontaktpersoner i annonsen.
 • Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov
 • Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg
 • Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)
 • Forutsigbar turnus, dag og kveld, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg
 • For sykepleiere og fagarbeidere er også nattevakter i team en mulighet 

De som ønsker å jobbe hos oss må belage seg på å jobbe minimum 7 uker i perioden uke 24 – 35, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg. Egnede søkere som kan jobbe hele juli vil bli prioritert.

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende i perioden fram til 01.06.2023

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknad

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5002771
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 09.02.2023