• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4462724
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 03.06.2022
Ledig stilling

Halden kommune

Sommervikarer til hjemmesykepleien

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmesykepleien i Halden søker etter sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden, uke 25-32.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen.

Vi har rundt 650 aktive brukere som i dag ivaretas av 3 avdelinger, som igjen er inndelt i 2 team. Utvikling av tjenestene for å ligge i forkant av nye oppgaver står sentralt hos oss og vi er avdelinger med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi flytter i løpet av kort tid inn i nye lokaler og samler igjen hjemmesykepleien på et sted.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon. Arbeidet dokumenteres i Gerica via smarttelefoner. Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse. For sykepleiere/vernepleiere gjelder også: Sykepleiefaglig oppfølging av brukere, kontakt med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisert sykepleier/ vernepleier / fagarbeider i helsefag. Vi søker også studenter med interesse for fagfeltet
 • Søkere med formell kompetanse vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav.

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, med alle typer diagnoser og utfordringer?

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme i sin tilrettelagte bolig?

Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?

Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna?

Da ønsker vi deg som vikar hos oss!

  

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov
 • Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg
 • Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)
 • Forutsigbar turnus, dag og kveld, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg
 • For sykepleiere og fagarbeidere er også nattevakter i team en mulighet
 • Konkurransedyktig lønn - Se egen sak på kommunens hjemmeside ved å følge linken: Vi trenger sommerferievikarer i helse - Halden kommune

 

De som ønsker å jobbe hos oss må belage seg på å jobbe minimum 6 uker i perioden uke 25-32. Egnede søkere som kan jobbe hele juli vil bli prioritert.

Evnt ferie avtales med avdelingsleder på forhånd.

 

Politiattest

Det er krav til politiattest i stillingene.

 

Søknader behandles fortløpende i perioden fram til 01.06.2022

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn ihht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4462724
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 03.06.2022