• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3546486
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sommervikarer til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

for personer med funksjonsnedsettelser

Sommervikarer søkes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter.

Beskrivelse av enheten:

Enheten består av følgende avdelinger: Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Bergheimveien 9, Aspeveien, Bergheimveien 7 (avlastning), Kommandantveien, Idd, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet og Uteteam. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finner du på Halden kommunes nettsider, eller du kan kontakte avdelingsledere for de aktuelle avdelinger.

Bo og miljøarbeidertjeneste er for personer med nedsatt funksjonsnivå og/eller psykisk utviklingshemming. Det gis individuell bistand og opplæring til brukerne ut fra den enkeltes kartlagte behov og enkeltvedtak. Det vektlegges at brukere i enheten bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag, brukermedvirkning er sentralt. Bo og miljøarbeidertjeneste skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig /størst mulig grad.

Vi arbeider ut fra målrettet miljøarbeid og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper/team med utviklende arbeidsmiljø. Enhetens faglige plattform er kunnskapsbasert praksis. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

Stillingens arbeidsområder:

Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene

Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressurser som er til disposisjon

Yte bistand etter brukernes enkeltvedtak

Sørge for fortløpende dokumentasjon

Holde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behov

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

Helsefaglig utdanning på høyskolenivå (til stillinger der dette er et krav), ellers er det ønskelig med helsefaglig utdanning på videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i betraktning.

Stillingene vil egne seg for studenter ved helsefaglig utdanning (vpl., spl. m.m)

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Positiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til dette

Personlige egnethet vektlegges.

Sertifikat på bil, med manuelt gir er påkrevd

Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team

Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Erfaring med individuell plan og HOL kap 9 er ønskelig men ikke nødvendig

Ønskelig med erfaring fra arbeid med utviklingshemmede

Positiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer

 Vi tilbyr:

Konkurransedyktig lønn.

Vernepleier og sykepleier studenter får grunnlønn som vernepleier/sykepleier

Høyskoleutdannede (vernepleier/sykepleier) vikarer får lønn tilsvarende 16. års ansiennitet

Sommervikarer må belage seg på å jobbe en lenger sammenhengende periode i sommeren

Tilbud om gratis trening på valgfritt treningssenter i Halden i juni og juli måned, begrenset oppad til kr. 500,- pr mnd

Det trekkes 10 billetter til «Klatring på Grensen» blant vikarene

En by med flott natur og mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud

Hyggelige og kompetente medarbeidere

Opplæringspakke (kurs og opplæringsvakter)

De som ønsker å jobbe hos oss må belage seg på å jobbe minimum 6 uker i perioden uke 25/26 – 33. Egnede søkere som kan jobbe hele juli vil bli prioritert. Eventuell ferie kan avklares på avdelingsleder i forkant.

Søknader blir behandlet fortløpende inntil 1.6.21

Generelle betingelser:

Det er krav om tilfredsstillende politiattest. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 1.6.21 

 Kontaktpersoner:

 Ramona Johansen, avdelingsleder ved Frøyasvei, Ulvåsvn. og Atomveien tlf: 459 74 676 ramona.johansen@halden.kommune.no

 Espen Søyland, avdelingsleder Grønliveien og Bergheimveien 9, tlf: 901 45 286 Espen.soyland@halden.kommune.no

 Thomas Andre Olsen, avdelingsleder Kvartetten, Opalvn. og Friggsvei, tlf: 954 16 708 ThomasAndre.Olsen@halden.kommune.no

 Heidi Gro Tellefsen, konst.avdelingsleder Kommandantv, tlf: Heidi.gro.tellefsen@halden.kommune.no

 Didrik Ueland, avdelingsleder Kvartsv, Eklund, Svenskegata og Idd, tlf: 957 98 606 didrik.ueland@halden.kommune.no

 Lise Merethe Ekeroth, avdelingsleder Uteteam og Bergheimveien 7 (avlastning), tlf: 474 76 310 lise.merethe.ekeroth@halden.kommune.no

 Lise Skjærstad, avdelingsleder Ostunet, tlf: 953 07 118 lise.skjaerstad@halden.kommune.no

 Tomas Staal Hafstad, avdelingsleder Isebakke, Rådyrfaret og Aspeveien, tlf: 477 91 992 tomas.staal.hafstad@halden.kommune.no

 Heidi Gro Tellefsen, konst.avdelingsleder Kommandantv, tlf:: 941 69 620 Heidi.gro.tellefsen@halden.kommune.no 

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3546486
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune