Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer Sykepleier - Medisin 1og Medisin 2

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling post E1 er en sengepost med 25 senger. Pasientgruppen er primært hjerte- og lungepasienter. Samt indremedisinske pasienter med påvist covid-19.

Medisinsk avdeling post E2 er en sengepost med 20 senger. Delt i fagområder: slag, nyre, gastro og geriatri.

Medisin E1 og E2 jobber tverrfaglig og har nært samarbeid med andre avdelinger. Det satser på faglig utvikling, et godt sosialt samspill og arbeidsmiljø.
Sengepostene ledes av avdelingssykepleier og ass.avdelingssykepleier.  

For ferieperioden 13.06 til og med 31.08. 2022 søker vi etter sykepleiere.

Vennligst oppgi i søknaden hvilken avdeling som søkes.

Tilsettinger vil skje kontinuerlig.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleier medisinsk døgnpost.
 • Mottak, utredning, behandling, pleie og oppfølging av indremedisinske pasienter og pårørende.
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten.

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Autoriserte sykepleiere
 • Oppfordrer nyutdannede sykepleier til å søke 

Personlige egenskaper:

 • Engasjert
 • Strukturert 
 • Positiv 
 • Løsningsorientert 
 • Takle en hektisk og utfordrende hverdag
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å kommunisere med pasienter og pårørende 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • 100 % stilling
 • Opplæring 
 • Faglige utfordringer med varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.