Ledig stilling

Holmestrand kommune

Sommervikarer søkes til psykisk helse i Tyribo omsorgsbolig

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter sommerjobb?

Tyribo omsorgsboliger er organisert under virksomhet Psykisk helse og avhengighet. Omsorgsboligen består pr. nå av 17 leiligheter for brukere med alvorlige psykiske helseutfordringer. Enheten er døgnbemannet.

Sommervikarer må kunne jobbe i ukene 26-32. Det må påregnes å kunne arbeide annenhver helg. Du vil få nødvendig opplæring og jobber ikke alene. Du må ha fylt 18 år.

Krav til kvalifikasjoner
 • Sykepleiere/helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/studenter eller assistenter
 • God digital kompetanse
 • Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse i henhold til helsepersonell loven
 • Bestått norskprøve nivå B2, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du har engasjement i arbeid med mennesker med psykiatriske diagnoser
 • Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Du kan arbeide selvstendig og er løsningsorientert
 • Du har godt humør

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i avdelinger i faglig utvikling.
 • Opplæring
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Bruk av GAT digital vaktboksystem for god oversikt over vakter
Annet

Lønn etter tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.