Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  03.06.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Sykepleiere, Vernepleiere, studenter,Hjelpepleier, helsefagarbeider, renholdsassistenter,
 • Stillingstype:
  Sommerjobb
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor, vidergånde skole,
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  20
 • karriere-kode:
  1562753
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sommervikarer søkes til ENHET SYKEHJEM

-Sykepleiere / Sykepleie-studenter

-Vernepleiere / Vernepleier-studenter

-Hjelpepleiere / Helsefag-arbeidere / Helsefag-elever

-Renholdsassistenter

Enhet sykehjem består av 3 sykehjem, Iddebo sykehjem, Solheim Senter og Bergheim bo og aktivitet senter. Mer informasjon om de ulike sykehjemmene finnes på Halden kommunes nettsider.

Kvalifikasjoner:

-Helsefaglig utdanning på høgskolenivå eller videregående nivå

-Stillingene egner seg også for personer som er under utdanning eller vurderer å søke på helsefagutdanninger

-Beherske norsk både muntlig og skriftlig

-Liker å jobbe med mennesker og delta i aktiviteter for å gi en meningsfull hverdag for pasientene

-Personlige egnethet vektlegges

-God samarbeidsevne og arbeidsvilje

Personlige egenskaper:

-Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

-Positiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til dette

-Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team

-Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

-Positiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer

-Personlig egnethet vektlegges

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Avhengig av din kompetanse setter vi opp arbeidsoppgaver tilpasset deg.

-Sykepleiefaglige oppgaver i forhold til din kompetanse

-Hovedområde vil være stell og pleie av pasienter og daglige aktiviteter sammen med pasienter.

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte sammen med dine kollegaer

-Elektronisk dokumentasjon i pasientjournal

Vi tilbyr:

-Konkurransedyktig lønn - Halden kommune har egne insitamenter på lønn om sommeren for vernepleie- og sykepleiestudenter og nyutdannede vernepleiere/sykepleiere.

https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Helse-og-omsorg-tilbyr-gode-avtaler.aspx

-2. års- sykepleier/vernepleierstudenter får grunnlønn som sykepleier/vernepleier.

-Høyskoleutdannede (sykepleier/vernepleier) vikarer får sykepleier - / vernepleierlønn som etter 16 års ansiennitet.

-Medisinstudenter får etter 4 år/8 semestre sykepleielønn som etter 10 års ansiennitet.

-Vikarene beskrevet i kulepunktene over, forplikter seg til å jobbe minimum 6 uker i hovedferien.

-Spennende arbeidsoppgaver og varierte oppgaver knyttet til personer med ulike bistandsbehov.

-Dyktige medarbeidere som tar deg godt imot og hjelper deg

-Opplæringspakke (kurs og opplæringsvakter)

-Forutsigbar turnus, fortrinnsvis hver 2. helg

De som ønsker å jobbe hos oss må belage seg på å jobbe minimum 6 uker i perioden uke 25/26 - 33. Egnede søkere som kan jobbe hele juli vil bli prioritert. Eventuell ferie kan avklares med avdelingsleder i forkant.

Skriv gjerne i søknaden hvor du helst ønsker sommer jobb, Søknader blir behandlet fortløpende inntil 1.6.19

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Lønn ihht lov og avtaleverk

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune – www.halden.kommune.no – Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist fortløpende, senest 3 juni 2017

Kontaktperson

Trine Bang, Avdelingsleder Solheim senter, mobil: 91655504, trine.bang@halden.kommune.no

Jane Anita Hammerstad, Avdelingsleder Bergheim bo og aktivitetssenter, mobil: 47476673, anita.hammerstad@halden.kommune.no

Anniken Nilsen, Enhetsleder enhet sykehjem, tlf: 41272441, mobil: 41272441, Anniken.Nilsen@halden.kommune.no

Anne-Gerd Dybedal Mathisen, Avdelingsleder Iddebo Sykehjem, mobil: 97746966, Anne.Gerd.mathisen@halden.kommune.no


: