Sommervikarer søkes til bofellesskap på Tasta og Eiganes

Stavanger Kommune

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg? 

Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla, Eiganes, Finnøy og Rennesøy.
Det er til sammen 14 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. I Bo og Aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver. Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Vi søker med dette etter sommervikarer for tre av våre bofellesskap. Alle tre boligene er døgnbemannede boliger.
Tastarustå bofellesskap er 1. og 2. etg. er lokalisert i samme bygg på tasta. Her er det henholdsvis 9 og 8 leiligheter for mennesker med utviklingshemming. Pleiebehovet er varierende. Beboerne som bor på Tastarustå 1. og 2. etg er unge voksne i aldersgruppen 20-35 år. Det vil være behov for sommervikarer som kan ta vakter uke 26-34. 
Worsegården er et bofellesskap er lokalisert på Eiganes. Dette er en bolig med 8 leiligheter for mennesker med utviklingshemming. Beboerne har forskjellig pleiebehov. Det vil her være behov for vikarer som kan ta vakter annen hver helg og opp mot 100% fra uke 26-32. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være med på å ivareta brukernes individuelle behov 
 • Dokumentere/rapportere i CosDoc: tiltaksplan, observasjoner, tiltak og evalueringer
 • Foreta Individuell oppfølging av beboere i henhold til tiltaksplaner
 • Observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak
 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer
 • Ivareta den enkelte beboers rettssikkerhet

Kvalifikasjoner:

 • Det legges vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere. 
 • Det er en fordel om du har erfaring fra lignende arbeid.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper:

 • Du kan se nye muligheter og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg.
 • Du må være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker
 • Du  liker å jobbe tett sammen med andre i team.
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.
 • Du har en god arbeidsmoral – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Du har respekt for, og er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.

Vi tilbyr:

 • Vi har  gode, tverrfaglige fagmiljø med erfarne vernepleiere, sykepleier, miljøterapeut, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeider i tillegg til pleiemedarbeidere.
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne
 • God opplæring og oppfølging
 • Veiledning fra ledere og/eller kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.
 • 707603: Helsefagarbeider kr. 350.800 - 430.000 etter ansiennitet i 100% stilling. Tillegg for kveld, helg og helligdag kommer utenom
 • 658300: Pleiemedarbeider kr. 301.500 - 405.100 etter ansiennitet i 100% stilling. Tillegg kommer for kveld, helg og helligdag kommer utenom.
 • Sykepleier-/vernepleierstudent: 1. års student: 323.900. Etter 1 år avsluttet: 346.000, 2. år avsluttet: 368.400, siste semester: 385.500 i 100% stilling. Tillegg kommer for kveld, helg og helligdag kommer utenom.
 • 771106 Student helse og sosialfag/lærer/førskolelærer avlønnes som pleiemedarbeider frem til avsluttet 1 år. Etter avsluttet. 1år 329.500,avs.2år. 346.100, siste semester 362.900 i 100% stilling.  Tillegg kommer for kveld, helg og helligdag kommer utenom
 • 717400 Sykepleier årslønn 411 400 – 515 600 (Turnustillegg på kr. 12 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.) 
 • 645500 Vernepleier årslønn 411 400 – 515 600 (Turnustillegg på kr. 12 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.) 
 • 667500 Miljøterapeut årslønn 411 400 – 506 400