Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Sommervikarer og vikarer Avdeling Aktivitetssenter

Offentlig forvaltning

Avdeling Aktivitetssenter består av 9 ulike enheter lokalisert i tilknytning til omsorgsboliger og sykehjem/bo- og behandlingssentre.   Aktivitetssentrene skal bidra til at hjemmeboende brukere får en meningsfylt hverdag lengst mulig i eget hjem. Aktivitetssentrene er en sosial møteplass hvor brukerne har tilbud om varierte og individuelt tilpassede aktiviteter. Aktivitetssentrene skal også være en arena for målrettet pårørendearbeid og være til avlastning for pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver.  Vi søker flere vikarer ved ferieavvikling og annet fravær.

Aktivitetssentrene i Lillestrøm er:

Husebyjordet, Skedsmotun, Stalsberg, Åråsveien, Libos, Sørvald, Sørum, Pålsetunet og Frydenlundgata

 MERK i søknad hvor du ønsker å jobbe

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagarbeider eller annen utdanning innen helse
 • Ønskelig med noe relevant arbeidserfaring
 • Interesse for geriatri og demens
 • Motivasjon for å jobbe med aktivitetstilbud for eldre mennesker 
 • Ønskelig med førerkort klasse B 
 • Gode IKT-kunnskaper  
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner (fremmedspråklige må ha bestått Norskprøve B2, skriftlig og muntlig)
 • Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må leveres ved ansettelse

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet


Personlige egenskaper:

 • Evner å bygge relasjoner i møte med og mellom mennesker  
 • Gode samarbeidsevner 
 • Positiv innstilling og godt humør 
 • Kreativ og løsningsorientert 
 • Har endringsvilje og er fleksibel 
 • Evner å ha «Tillit, nyskapning og inkludering» som grunnleggende verdier 
 • Det legges vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Trivelige og engasjerte kollegaer med mye godt humør
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjenester
 • Aktivt bedriftsidrettslag 

  Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.