Ledig stilling

Holmestrand kommune

Sommervikarer og tilkallingsvikarer ved Tunnelveien 38-40 og Tunnelveien 44-46 i habilitering.

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet habilitering har behov for å knytte til seg tilkalling- og sommervikarer til Tunnelveien 38-40 og Tunnelveien 44-46. Vi er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Vi gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser som har ulike bistandsbehov. Brukergruppen er pr i dag mennesker med mangfold i funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte. Som ansatt bistår man den enkelte med blant annet ivaretakelse av stell og hygiene, aktivisering, ernæring og legemiddelhåndtering. Ansatte bistår også i å ivareta dagliglivets oppgaver som renhold, innkjøp osv.

Det er viktig at søkere kan jobbe sommeren 2024 og vi ønsker søkere som kan jobbe både dag, kveld, natt og langvakter. Søkere må påregne  å jobbe på begge boligene.

Krav til kvalifikasjoner
 • Helsefagarbeider, fagarbeider, hjelpepleiere, høyskoleutdannede innen helse, sosial og omsorg. Personer i et utdanningsforløp innen helse, sosial og omsorg.
 • Andre med relevant erfaring kan bli vurdert
 • Førerkort klasse B på manuelt gir.
 • Politiattest
 • Kjennskap til CosDoc og kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven er en fordel.
Personlig egenskaper
 • Positiv innstilling - er motivert for å yte gode tjenester, og bidra til godt arbeidsmiljø
 • Løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Evne til å samarbeide, og å jobbe selvstendig
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming
 • Har gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.

Det legges vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i avdelinger i faglig utvikling.
 • Opplæring
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Trivelige lokaler og utemiljø
 • Bruk av GAT digital vaktboksystem for god oversikt over vakter

Søknadsfrist: Vi ansetter fortløpende etter hvert som vi ser behovet vi har.

Lønn i henhold til tariff. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.