Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.07.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2474020
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sommervikarer og tilkallingsvikarer ønskes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

for personer med funksjonsnedsettelser.

Sommervikarer og tilkallingsvikarer søkes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter.

Beskrivelse av enheten:

Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste består av : Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Niels Stubsgt, Kommandantveien, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet, Idd og Uteteam. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finnes på Halden kommunes nettsider, eller du kan kontakte avdelingsledere for de aktuelle avdelinger. 

Bo og miljøarbeidertjeneste gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsnivå og/eller psykisk utviklingshemming og brukere har ulike bistandsbehov. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra den enkeltes kartlagte behov og enkeltvedtak. Det vektlegges at brukere i enheten bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag, brukermedvirkning er sentralt. Bo og miljøarbeidertjeneste skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig /størst mulig grad. Enhetens faglige plattform er kunnskapsbasert praksis.

Stillingens arbeidsområder:

Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene

Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressurser som er til disposisjon

Yte bistand etter brukernes enkeltvedtak

Sørge for fortløpende dokumentasjon

Holde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behov

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Helsefaglig utdanning på høyskolenivå (til stillinger der dette er et krav), ellers er det ønskelig med helsefaglig utdanning på videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i betraktning.

Stillingene vil egne seg for studenter ved helsefaglig utdanning (vpl., spl. m.m)

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Positiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til dette

Personlige egnethet vektlegges.

Sertifikat på bil, med manuelt gir er påkrevd

Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team

Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Erfaring med individuell plan og HOL kap 9 er ønskelig men ikke nødvendig

Ønskelig med erfaring fra arbeid med utviklingshemmede

Positiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer

Vi tilbyr:

Konkurransedyktig lønn – Halden kommune har egne insitamenter på lønn om sommeren for vernepleie- og sykepleiestudenter og nyutdannede vernepleiere/sykepleiere. Disse insitamentene gjelder kun for sommervikarer.

Dette kan det informeres om nærmere i et eventuelt intervju.

Spennende arbeidsoppgaver og varierte oppgaver knyttet til personer med ulike bistandsbehov.

Dyktige medarbeidere som tar deg godt imot og hjelper deg

Opplæringspakke (kurs og opplæringsvakter)

Forutsigbar turnus, fortrinnsvis hver 2. helg

Sommervikarer som ønsker å jobbe hos oss må belage seg på å jobbe minimum 6 uker i perioden uke 25/26 – 33. Egnede søkere som kan jobbe hele juli vil bli prioritert. Eventuell ferie kan avklares på avdelingsleder i forkant.

Søknader blir behandlet fortløpende inntil 1.7.20.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.