Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer LIS - akutt og psykose  

Offentlig forvaltning

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud har ansvaret for øyeblikkelig hjelp tilbud og øvrige innleggelser på tvang etter Lov om psykisk helsevern i Hedmark. Avdelingen har også tilbud om behandling til pasienter med psykoselidelser, herunder også tilbud om tidlig intervensjon ved psykose.

Vi tilsetter forløpende vikarer av ulik varighet. 

Vi ønsker oss deg med interesse for psykiatri. Du er velkommen til å søke om du er medisinstudent med lisens, lege uten turnustjeneste, allmennlege eller LIS 1- 3.

Som lege hos oss vil du ved siden av postarbeid i avdelingen også gå forvakt ved akuttmottak, spesialisert psykose, tidlig intervensjon ved psykose (TIPS), tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og ved alderspsykiatri som vil gi verdifull arbeidserfaring som lege, også for deg som venter på turnusplass (LIS 1 stilling). Det kan også dekke behov for sideutdanning i andre spesialiteter.

Arbeidsoppgaver:

 • Ordinære kliniske arbeidsoppgaver som utredning og behandling av pasienter i tett samarbeid med avdelingens spesialister og øvrige personell
 • Delta i aktivt samarbeid med pårørende og samarbeidsparter internt og eksternt.
 • Alle LIS-leger må delta som forvakt i sykehuset sin vaktordning.
 • Delta i avdelingens ECT-behandling.
 • Arbeidsoppgaver vil bli tilpasset den enkeltes kvalifikasjons- og kompetansenivå.

Kvalifikasjoner:

 • LIS 2/3
 • Allmennlege i spesialisering
 • Medisinstudent med lisens og lege som venter på LIS1 tjeneste kan søke på vikariat
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Faglig interesse og engasjement for psykisk helsevern
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons-, dokumentasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i team, men med god evne til å jobbe selvstendig
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de villkår som til enhver tid fremgår avgjeldene lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Deltakelse i vaktordning 
 • DPS Elverum-Hamar og Sanderud er godkjent for sammenhengende LIS-utdanning ( 5år )
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Kort reisevei til snøsikkert skiterreng.     

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søker liste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste vises det til offentlighetslova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en  vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra bli ført opp på  søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.