Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer Kirurgiske sengeposter, Gjøvik

Offentlig forvaltning

Vil du være med på laget? 

Lyst på en spennende og aktiv sommer i et supert arbeidsmiljø

Kirurgiske avdelinger er utmerkede plasser å starte opp for å få en bred faglig kompetanse og verdifull arbeidserfaring. Hos oss blir du en del av et godt arbeidsmiljø som preges av spennende arbeidsoppgaver og høy faglighet, der vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og pasientsikkerhet.

I tillegg kan du nyte sommeren på Gjøvik, den hvite by ved Mjøsa. Byen har et rikt kulturliv, gode shopping- og restaurantmuligheter og ikke minst nærheten til flotte naturopplevelser. 

Ved de kirurgiske sengepostene på Gjøvik er det ledige vikariater sommeren 2024 for:

SYKEPLEIERE
HELSEFAGARBEIDERE
SYKEPLEIERSTUDENTER/MEDISINSTUDENTER

Hver sommer trenger vi mange flinke vikarer til sykehuset og sommerjobb er en god mulighet for videre arbeid på sykehuset. Søker må oppgi hvilket tidsrom hun/han søker vikariat. Vi ønsker søkere som kan arbeide hele eller deler av perioden fra medio juni til medio august. Ved interesse for stilling ved bestemt avdeling bes oppgitt i søknaden.  

Attester og vitnemål tas uoppfordret med til et eventuelt intervju.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier/helsefagarbeider
 • Sykepleierstudenter, fortrinnsvis 2. og 3. års
 • Legestudenter med relevant pleieerfaring
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Engasjert
 • Strukturert
 • Effektiv
 • Godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Må trives i et aktivt og hektisk miljø 

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø
 • Opplæring vil bli gitt
 • Høyt faglig nivå 
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.