Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sommervikarer i hjemmesykepleien

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter som er i helsefaglig utdannelsesforløp eller annen relevant erfaring søkes til sommervikariat ved hjemmesykepleien i Kongsberg 

Om oss

Hjemmesykepleien i Kongsberg sentrum består av 3 avdelinger med fokus på faglig kvalitet, godt arbeidsmiljø med mye humor og arbeidsglede. Det er et helhetlig godt samarbeid i hele tjenesten og med øvrige helse og omsorgstjenester. Vi holder til i flotte lokaler samlokalisert med flere andre avdelinger.

Hjemmesykepleien base Åsen, Fossen og Håvet søker sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter som er i helsefaglig utdannelsesforløp eller andre med relevant erfaring til følgende:

 • Ferievikarer sommer med utgangspunkt i uke 25 - 35, samt også vikarer gjennom året.

Arbeidsoppgaver du vil møte 

 • Gi brukere den hjelp de er i behov av etter gjeldende vedtak/tiltaksplaner
 • Veilede brukere og deres pårørende 
 • Samarbeide tett med øvrige personale 
 • Legemiddelhåndtering utifra bemyndigelse som gis etter tiltredelse

Vi tilbyr

 • En tjeneste preget av godt samhold, stort engasjement for faget og stor takhøyde
 • Samfunnsnyttig, mening- og ansvarsfullt arbeid
 • Et faglig miljø med stort fokus til det beste for våre brukere
 • God opplæring og oppfølging                                                                                                                                          

Ønsket kompetanse

Kompetanse og erfaring:   

 • Autorisert sykepleier/ fagbrev helsefagarbeider/ student eller elev i helsefaglig utdannelsesforløp
 • Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Gode ferdigheter i data og kommunikasjon 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv, kreativ og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å gi og ta imot veiledning
 • Evne til å jobbe selvstendig, ta ansvar og være fleksibel
 • Evne til å bidra og skape et godt arbeidsmiljø

 Annet

Søknader behandles fortløpende. 

Alle som søker arbeid i hjemmesykepleien, må ha minimum førerkort klasse B. 

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.