Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.07.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2746949
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sommervikarer i Enhet Helsehus


Legevakten for Aremark og Halden, Rehabiliterings/korttidsavdelingen, Lindrende enhet/korttidsavdelingen og

KAD/korttidsavdelingen søker vikarer for sommerperioden uke 25 til og med 32.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

 

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral). Enhetens intensjon er å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både ivaretar pasientens behov for koordinerte tjenester og sikre at rett pasient er på rett sted til rett tid. Dette innebærer utfordringer, særlig for å skape helhetlige pasientforløp i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Målet er å styrke tilgjengeligheten til tjenesten, slik at de som trenger bistand, i større grad kan motta tilbud om tjenester lokalt, samt å øke kvaliteten på tjenestetilbudet.

I forbindelse med et større ombyggingsprosjekt av Halden Helsehus flytter Rehabiliterings/korttidsavdelingen, Lindrende enhet/korttidsavdelingen og KAD/korttidsavdelingen på Halden Helsehus midlertidig til tidligere Karrestad sykehjem og eldresenter i uke 17.

 

Følgende tjenester i Enhet Helsehus søker sommervikarer:

Legevakten for Aremark og Halden:

Søker sykepleiere/ eventuelt medisinstudenter (fullført 8 semester av medisinstudiet)

Legevakten er interkommunal og et samarbeid mellom Aremark og Halden kommune. Legevakten er bemannet med to sykepleiere og en lege kvelder og netter på hverdager og døgnet rundt i helger og høytider. Legevakten er definert som en akuttmedisinsk beredskapstjeneste og representerer nødhjelpen i kommunene. Har du lyst til å arbeide i en legevakt i endring med stadig nye utfordringer er Aremark og Halden rett sted for deg. Sykepleietjenesten i legevakten har fleksibel turnus noe alle er svært fornøyde med.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker på legevakten!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Nina Bruun Hansen, avdelingsleder, telefon 976 89 967, epost nina.bruun.hansen@halden.kommune.no

 

Rehabiliteringsavdelingen

Søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter

Rehabiliteringsavdelingen er lokalisert i 5. etasje på Halden Helsehus på toppen av Stangeberget med utsikt over byen. Avdelingen har 20 senger fordelt på 5 senger for rehabilitering og 15 senger for korttid. Det er en aktiv avdeling med stor utskiftning av pasienter. Det er lege, ergoterapeut og fysioterapeuter knyttet til avdelingen. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og har også tett samarbeid med pasientkoordinator, hjemmesykepleien og de andre avdelingene på Helsehuset. Avdelingen har god sykepleiedekning, trivelig miljø med lavt sykefravær.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker på Rehabiliteringsavdelingen!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Lars Engen, avdelingsleder, telefon 932 43 210, epost lars.engen@halden.kommune.no

 

Lindrende enhet/langtidsplasser (4. avd)

Søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter

4.avdeling er en avdeling som består av 6 plasser til palliativ behandling og 18 senger hvor det er langtidspasienter. Avdelingen har motiverte og faglig engasjerte medarbeidere. Tid til etikkrefleksjon er prioritert som et viktig ledd i kollegastøtte og fagutvikling, og vi har etikk møte hver tirsdag hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger som vi står i eller har vært i. Vedrørende turnus har vi ikke ønsketurnus men er fleksible så langt det er forsvarlig. Avd. er inndelt i 2 grupper og samarbeid innad i gruppa og på tvers gruppene er viktig.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker på 4.avdeling!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Anna Lena Skogsrud, avdelingsleder, telefon 940 33 520, epost anna.skogsrud@halden.kommune.no

 

KAD/kortidsavdeling (2.avd)

Søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter (arbeider som helsefagarbeidere)

KAD og korttidsavdelingen er en spennende  avdeling som er i kontinuerlig vekst og utvikling. Avdelingen har 21 plasser, og gir tilbud til definerte pasientgrupper som trenger korttidsopphold før, istedenfor eller etter sykehusinnleggelse. Avdelingen består av KAD senger (kommunale akutte døgnplasser)og korttidsplasser som krever medisinsk behandling. Det er høy turnover av pasienter og et meget høyt kompetanse nivå. Avdelingen innehar eget laboratorie, og bruker MEWS som et klinisk verktøy. Vi er en aktiv avdeling med motiverte og engasjerte medarbeidere. Vi har fokus på fagutvikling og kompetanseheving. Vi har et godt arbeidsmiljø, med lavt terskel for å be om hjelp og rom for å være ny.

Høres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker på 2. avd!

Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om arbeidsoppgaver og tjenesten ta kontakt med Beate Horvath, avdelingsleder, telefon 948 22 251, epost adr: beate.horvath@halden.kommune.no

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisert sykepleier/ fagarbeider i helsefag. Vi søker også sykepleier/vernepleier- og medisin studenter som spesifisert ved hver tjeneste.
 • Søkere med fagbrev vil bli foretrukket så fremt de oppfyller øvrige kvalifikasjonskrav. 

 

Personlige egenskaper: 

 • Faglig dyktig og engasjert.

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, motiverende, løsningsorientert og fleksibel
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn - Halden kommune har egne insitamenter på lønn om sommeren for sykepleier- og vernepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere/ vernepleiere. Disse kan det informeres nærmere om i et eventuelt intervju.
 • Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike sykdomstilstander.
 • Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg
 • Opplæring med kollega
 • Forutsigbar turnus, dag, kveld og natt, fortrinnsvis arbeid 2. hver helg

De som ønsker å jobbe hos oss må belage seg på å jobbe minimum 6 uker i perioden uke 25/26-33. Egnede søkere som kan jobbe hele juli vil bli prioritert. Evnt ferie avtales med avdelingsleder på forhånd.

Du må spesifisere tydelig i din søknad hvilke stillinger du søker på.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.