Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer dag/aften/natt

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Hver sommer trenger vi mange flinke ferievikarer. For å gjøre det enklere for deg som søker har vi felles rekruttering til alle seksjoner ved sykehuset. Dersom du har spesielle ønsker til fagområde/seksjon, så skriver du dette i søknaden.

Vi har i hovedsak tre fagområder og avdelinger: akutt, psykose/sikkerhet og alder. Våre fast ansatte har ferie i puljer a 3 uker, og du må kunne jobbe i 100% turnus i 2 eller 3 puljer. Søker som kan jobbe hele ferieperioden 18.06.24 - 08.09.24 prioriteres. Skriv i søknaden hvilken periode du kan arbeide.

Vi har egen introduksjonsdag for sommervikarer for å sikre en grunnleggende opplæring og for å gi vår vikarer en god start.

På grunn av teamets sammensetning og brukergruppenes behov, oppfordres menn til å søke. Vi behandler søknader fortløpende, før søknadsfristen går ut, så søk gjerne så raskt som mulig.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter-lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud.

Mottak og akuttseksjonene våre mottar pasienter over 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordstrussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvungent grunnlag. I dette inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.
 
Psykoseseksjonene våre tar imot pasienter over 18 år med psykoselidelse, med funksjonsnedsettelse og med eller uten samtidig rusmisbruk (ROP). Seksjonene jobber etter en praksis hvor fokuset er å fremme muligheter til å leve et liv som er meningsfylt, deltagende og fylt av håp på tross av begrensinger lidelsen forårsaker.

Sikkerhetsseksjonen mottar pasienter over 18 år og ivaretar utredning og behandling av voldsrisiko. I tillegg til andre anerkjente verktøy, bruker vi også hos oss metodikken ERM (Early Recognition Method), som er et brukerorientert verktøy som baseres på forvarsler på voldseskalering, i tett samarbeid med pasienten og dens nettverk. Sikkerhetsseksjonen har et tett samarbeid med andre lokale og regionale sikkerhetsseksjoner. Vi har også et poliklinisk tilbud til enkelte pasienter med behov for oppfølging i etterkant av innleggelse, samt eget FACT team.

Vi har to alderspsykiatriske seksjoner. Vi utreder og behandler pasienter hvor psykisk lidelse er oppstått etter fylte 65 år. Vi tilbyr behandling for denne befolkningsgruppen i hele Vestre Viken. De vanligste lidelsene vi utreder og behandler er depresjon, psykose, demens, delir og angst. 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon
 • Miljøterapeut eller helsefagarbeider
 • Student innenfor helse, sosial, samfunnsfaglige eller pedagogiske fag
 • Politistudent eller er student ved KRUS
 • Relevant erfaring som kan sidestilles mot formelle krav til utdanning, gjelder akuttseksjonene

I tillegg:

 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Ønskelig med erfaring innen kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste
 • Aldersgrense 21 år

Personlige egenskaper:

 • Leverer kvalitet, skaper trygghet og viser respekt for den enkelte pasient-som er forutsetninger for å kunne gi god pasientbehandlingen
 • Er faglig engasjert, jobber selvstendig, er løsningsorientert og målrettet
 • Har god struktur og samtidig evne til å være fleksibel
 • Holder deg rolig, objektiv og kontrollert i stressende situasjoner, og evner å forebygge konflikter og aggresjon
 • Trives i et aktivt miljø
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Ønsker og evner å ta imot veiledning
 • Har godt humør og ønsker å bidra til vårt trivelige arbeidsmiljø

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vi tilbyr:

 • Mulighet for tilkallingsvikaravtale etter sommerferieperioden
 • Svært godt tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et dynamisk miljø med mange læresituasjoner og mulighet for personlig og faglig vekst
 • Egen introduksjonsdag for sommervikarer og opplæring på seksjon
 • Variert arbeidsdag
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomster

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035