Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer bioingeniør/bioingeniørstudenter

Offentlig forvaltning

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (IMTRA), har flere ledige sommervikariater i 100 % stilling for bioingeniører/bioingeniørstudenter.

Opplys i søknaden hvilken seksjon du søker og i hvilken periode du kan jobbe.

Avdelingen har aktiviteter på Nordbyhagen samt på de eksterne tappestedene Ski, Lillestrøm,
Gardermoen.
Avdelingen har ansvar for fagområdene immunhematologi, immunologi, blodgiving,
komponentfremstilling og pasientbehandling samt en merkantil enhet.
IMTRA er akkreditert ihht ISO 15189.
Vi søker engasjerte og dyktige bioingeniør/bioingeniørstudenter som sommervikarer til:
Seksjon for Immunhematologi har ansvaret for utførelse av pretransfusjonsanalyser,
utredning av irregulære blodtypeantistoffer, svangerskapsanalyser og utlevering av blodprodukter.
Veiledning og undervisning i egen enhet og/ eller i klinikken og på sykehjem. 
Seksjon for komponentfremstilling har blant annet ansvar for mottak av blod fra tappestasjoner, fremstilling og kvalitetskontroll av blodkomponenter, pakking og forsendelse av plasma.
Seksjonene for blodgiving på Nordbyhagen og Ski sykehus. Seksjonene har ansvar for rekruttering, innkalling og godkjenning av blodgivere. Tapping av blodgivere og av pasienter. Ski har i tillegg prøvetaking, prøvefordeling og PNA-utstyr


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Immunhematologi:

 • Analysering av pretransfusjonsprøver på Vision Max
 • Analysering av svangerskapsprøver og blodgiverprøver
 • Utlevering av blod til transfusjon

Komponentfremstilling:

 • Mottak av fullblod og plasma fra ulike tappestasjoner.
 • Fremstilling av blodkomponenter fra fullblod med Reveos blodsentrifuge, tillaging av trombocyttkonsentrat, etterbehandling av aferesefremstilte blodkomponenter.
 • Pakking av plasma til fraksjonering og andre forefallende oppgaver avhengig av kompetanse og erfaring.

Blodgiving Nordbyhagen

 • Innkalling av blodgivere
 • Tapping av blodgivere
 • Yte god service til våre blodgivere

Blodgiving Ski sykehus

 • Oppgavene vil i hovedsak bestå av prøvetaking og prøvefordeling.

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Autorisert bioingeniør/ bioingeniørstudent 
 • Erfaring/ praksis fra blodbank er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst, nøyaktig og punktlig
 • Evne til godt samarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et aktivt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag