Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Sommervikarer

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap. 
Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofelleskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende adferd hos brukere med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Vi søker nå etter sommervikarer fra 50-100% stilling til sonen vår som ønsker å være med å bidra til en kjekk sommer for våre beboere. Arbeidstiden er fordelt på dag- og aftenvakter, eller nattevakter gjennom hele uken. Arbeidsperioden er hovedsakelig mellom uke 25-33. Mulighet for oppstart av ekstravakter i løpet av våren. Det er viktig at du skriver i søknadsteksten når du ønsker å jobbe.

Under her kommer litt kort info om de ulike bofelleskapene.

Eikebergveien bofellesskap ligger på Mariero og er et trivelig bofellesskap for 4 voksne personer med psykisk utviklingshemming. Som medarbeider hos oss vil du bidra til at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag, og bistå dem i praktiske og sosiale gjøremål.

Ramsvik Bofellesskap er en døgn bemannet bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming som ligger fint til på Storhaug. I bofellesskapet bor det fire voksne personer med variert bistandsbehov. I tillegg har vi to personer som bor i egne leiligheter som også er tilknyttet bofellesskapet. I Ramsvik er vi opptatt av at beboerne skal ha et godt liv og kunne leve mest mulig selvstendig.

Auglendsdalen Bofellesskap ligger på Auglend. Avdelingen gir heldøgnstilbud til fire voksne beboere med varierende grad av funksjonsnedsettelser. Som medarbeider ved Auglendsdalen bofellesskap får du bidra til at beboerne, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse.
 
Jåttå Botiltak ligger på Forus. Botiltaket er ett lite botiltak hvor det bor to unge menn. På botiltaket jobbes det ut fra målrettet miljøarbeid for mennene, som har behov for bistand i sin hverdag i et heldøgnstilbud. Mennene er svært aktive og liker å være ute på diverse aktiviteter.

Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende.

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra brukergruppen er ønskelig, men ikke et krav.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Fremlegges ikke dette i søknaden vil den heller ikke bli vurdert. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper:

Godt humør, høflig, inkluderende og hjelpsom

Aktiv bidragsyter for et godt arbeidsmiljø

God kommunikasjonsevne

Engasjert og løsningsorientert

Ansvarlig og pålitelig

Fleksibel

Vi tilbyr:

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor personal og beboere trives sammen 

En variert arbeidsdag med fokus på brukermedvirkning, etikk og fag 

Deltakelse på ulike fritidstilbud og turer ute i regionen 

Mulighet for faglig og personlig utvikling 

Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Ansatte i Stavanger kommune har tilgang til en rekke velferdsordninger 

Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) 

Hjem-jobb-hjem avtale 

Lønn etter gjeldende tariffer