Ledig stilling

Elverum kommune

Sommervikarer

Offentlig forvaltning

Vi har et antall ledige sommervikariater i Rus og psykisk helse i Elverum kommune.
Rus og psykisk helse er underlagt sektor for Pleie, rehabilitering og omsorg.

Leiret bofellesskap er en del av enheten Rus og Psykisk helse, og er underlagt sektor for Pleie, rehabilitering og omsorg  med beliggenhet i Sven Morens veg 10.
Vi skal gi lovpålagte tjenester til våre brukere innen psykisk helse og rus som trenger tett oppfølging over tid. Leiret bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap som gir tjenester til brukere med psykisk helseutfordringer. Det gis individuell oppfølging og det legges vekt på å gi brukerne muligheter til å mestre hverdagen ut i fra sine behov og ressurser.

Elverum kommune har et verdigrunnlag som bygger på åpenhet, ærlighet og respekt. Det kreves høy etisk standard.

Kvalifikasjoner:

 • Påbegynt bachelor i sykepleie, vernepleie eller annen relevant utdanning
 • Helse eller sosialfaglig høyskole
 • Helsefagarbeider
 • Førerkort klasse B
 • Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Politiattest skal ikke legges ved søknaden, men vil eventuelt bli etterspurt før en eventuell tiltredelse 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig, være fleksibel og initiativrik
 • Evne til refleksjon over egen praksis
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning
 • Variert arbeid i et positivt miljø. Spennende utfordringer i en enhet i vekst