Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sommervikarer

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg?

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Visjonen i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver, og nå søker vi etter sommervikarer til bofellesskapene Rektor Olden nr.13 og Søra Bråde 2.etasje.

Rektor Oldens gate 13 og Søra Bråde er døgnbemannede omsorgsboliger, som gir tjenester til beboere med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Tjenestene er tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov og forutsetninger. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring eller interesse for arbeid med mennesker som har en psykisk utviklingshemming eller kognitiv svikt.
 • Du har gjerne erfaring med utfordrende adferd.
 • Studenter innenfor helse- og sosialfag oppfordres til å søke.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Gyldig politiattest uten anmerkninger må fremlegges før oppstart.
 • Du må kunne jobbe i ukene 27-33.

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du er hjelpsom, og bryr deg om dem du jobber sammen med.
 • Du tar ansvar og  samarbeider godt.
 • Du setter alltid beboerne i sentrum og yter det lille ekstra for å skape trivsel og glede.
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Du viser respekt og omsorg overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En spennende sommerjobb med store muligheter for personlig utvikling.
 • En  varierende og innholdsrik arbeidshverdag.
 • Veiledning fra leder og kollegaer.
 • Mulighet for helge- eller ekstravaktstilling etter endt sommerjobb.
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.
 • Lønn:

  658300
  Pleiemedarbeider årslønn 324 900 – 431 400

  601403 Vernepleier/sykepleierstudent årslønn 336 300 –
  397 900

  601406 Student helse og sosialfag årslønn 312 900 –
  375 300