Ledig stilling

Lyngdal kommune

Sommervikarer

------------------------------------------------------

Lyngdal kommune har 12 fastlegehjemler samt en turnuslege, fordelt på to legekontor: Lyngdal legesenter og Konsmo legesenter. Lyngdal legesenter er lokalisert i Lyngdal sentrum, og Konsmo legesenter ligger i Konsmo sentrum. Ved Lyngdal legesenter benyttes Pasientsky journalsystem, Konsmo bruker System X.

Vi søker etter engasjerte sommervikarer som ønsker å jobbe på Lyngdal- eller Konsmo legesenter i sommer. Spesifiser gjerne i søknaden hvilket legesenter du ønsker å jobbe på og hvilke perioder.

Arbeidsoppgaver:

 • Betjene resepsjon og svare på telefonhenvendelser
 • Bestille pasienttransport og tolketjenester
 • Laboratoriearbeid og prøvetaking
 • Enkelt sårstell og EKG
 • Skriving av pasientjournaler
 • Diverse administrasjon

Vi søker positive og engasjerte medarbeidere med høyt krav til nøyaktighet i arbeidet, gode samarbeidsevner, og som trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær/legesekretær, evt. sykepleierstudent eller medisinstudent
 • Serviceinnstilt
 • Faglige kvalifikasjoner og kjennskap til pasientjournalsystemer
 • Relevant erfaring
 • Grunnleggende IT kunnskaper
 • Erfaring fra arbeid ved legekontor

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, god kommunikasjon og behandling av pasientene.


Søknadsfristen er 15.5.2023. Inntak av sommervikarer vil være fortløpende fram til søknadsfristen går ut.

De som søker tidlig om sommerjobb, kan få tilbud før fristen er gått ut, det kan derfor lønne seg og søke så snart som mulig!

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Det legges ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Spørsmål om sommerjobb kan rettes til legetjenesten ved avdelingsleder Linn Viken Haddeland, tlf. 38 34 04 40/906 49 323, e-post linn.viken.haddeland@lyngdal.kommune.no

 ------------------------------------------------------