Ledig stilling

Kristiansund kommune

Sommervikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmetjenesten ønsker deg som sommervikar!

Vi søker deg som har lyst på en spennende jobb som er motivert til å gjøre det beste for våre pasienter. Ved Hjemmetjenesten i Kristiansund er det behov for både sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter, sommeren 2023.

I Hjemmetjenesten vil du oppleve et trygt, innovativt, aktivt og godt faglig miljø med dyktige og dedikerte ansatte. Du vil få utfordrende oppgaver, ha tett samarbeid med gode kollegaer og være med å bidra til gode tjenester for kommunenes hjemmeboende. Den kommunale helsetjenesten byr på mange spennende og faglige utfordringer, og du vil som ansatt i Hjemmetjenesten få en arbeidshverdag som aldri vil være kjedelig. Du vil følge pasientene tett, og du vil få muligheten til å arbeide selvstendig og i team. I Hjemmetjenesten jobber vi for at pasientene skal få bo lengst mulig i eget hjem ved hjelp av egne ressurser.

Ønsker du fast ansettelse har vi også ledige helgestillinger for studenter.

Arbeidsoppgaver
 • varierte pleieoppgaver
 • dokumentasjon og bruk av journalsystem
 • oppfølging av prosedyrer
 • samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • ivareta brukermedvirkning
Vi krever at du:
 • er i et aktivt studieløp innen sykepleie, vernepleie eller helsefagarbeid
 • har autorisasjon som sykepleier,  eller fagbrev som helsefagarbeider
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • har førerkort klasse B
Personlige egenskaper 

Vi ønsker at du har etiske og gode faglige holdninger, kan jobbe selvstendig og i team, har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, håndterer en hektisk hverdag og at du er positiv og inkluderende. 

Vi tilbyr
 • god opplæring og veiledning
 • en spennende og utfordrende stilling hvor du kan bidra til gode helse- og omsorgstjenester i Kristiansund kommune
 • en arbeidsplass med fokus på fagutvikling
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.