Ledig stilling

Trondheim Kommune

Sommervikarer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten søker vi etter to sommervikarer i stillingsstørrelse 60-100 prosent til bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i ukene 25 - 31/2022. 

Sommervikarene inngår i turnus hovedsakelig dag og kveld og helg.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjeneste for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring.

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, herunder enslige mindreårige flyktninger, samt Link og Gartnerhaugen. I enheten har vi en erfaren personalgruppe som besitter god faglig kompetanse med høyt fokus på kvalitet og metodeutvikling. Det legges stor vekt på nettverksarbeid og medvirkning i arbeidet med brukerne.

Arbeidsoppgaver:

 • Som vikar i bofellesskap har du ansvar for oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger på alle livsområder.
 • Som vikar er du med å drifte hjemmet til ungdommene med alt det innebærer av dagligdagse gjøremål i et hjem.
 • Du jobber i team og skal sammen med teamet se til at ungdommene får gode mestringsopplevelser gjennom sommeren med ulike aktiviteter i sitt hjem og i byen.
 • Du tilpasser den individuelle oppfølgingen ut fra ungdommenes behov.

Kvalifikasjoner:

 • Studenter fra fortrinnsvis barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier oppfordres til å søke.
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom.
 • Krav om førerkort klasse B.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • God til skape trygge relasjoner med andre mennesker.
 • Engasjement for målgruppa, like å være sammen med ungdommer og har sansen for ungdomsgruppas ulike utrykk. 
 • Nysgjerrig og kreativ i arbeidet med ungdommene og i arbeidsmiljøet.
 • Evne til å stå i vanskelige relasjoner. 
 • Se din egen rolle i møte med andre mennesker.
 • Opptreden av varme, nysgjerrighet, raushet og respekt. 
 • Evne til å se hva som må gjøres av praktiske oppgaver i et hjem. 
 • Humoristisk sans.

Vi tilbyr:

 • Veiledning. 
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver.
 • Lønn i tråd med sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.