Detaljer


Sommervikarer

Psykisk helse og rus er en enhet i Kristiansund kommune som hjelper mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblem slik at man i størst mulig grad mestrer egen hverdag. Tjenestene som tilbys ytes i bofellesskap og til hjemmeboende. 

Sommeren 2021 har vi behov for følgende sommervikarer:
• helsefagarbeidere/hjelpepleiere
• sykepleiere
• vernepleiere
• studenter/elever: sykepleie, helsefag, ergoterapi, fysioterapi og vernepleie
• evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning
• assistenter

Arbeidsområder

• veiledning, tilrettelegging og bistand ut ifra brukerens helse- og omsorgstjeneste behov
• legemiddelhåndtering for gitte faggrupper
• praktisk bistand i hjemmet
• samhandling med andre faggrupper

Kvalifikasjonskrav

• du må ha fylt 18 år
• gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig (eventuelt annet nordisk språk)
• førerkort klasse B

Personlige egenskaper

• gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
• omstillingsdyktig og fleksibel
• evne til å arbeide både selvstendig og i team

Spesielle forhold i stillingen 

Behovet for vikarer er størst i tidsrommet juni - august (uke 24 - 35). Søkere som kan arbeide 4 uker sammenhengende vil bli foretrukket. I merknadsfeltet kan du skrive hvilket tidsrom du kan jobbe. Stillingene inngår i turnus på noen avdelinger, mens på andre avdelinger jobber en kun 8.00 til 16.00.

Vi tilbyr

Skal du arbeide med mennesker i framtiden har vi mulighet til å gi deg verdifull erfaring. Som medarbeider får du varierte oppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag. Opplæring vil bli gitt.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.