Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  08.03.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3453584
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Sommervikarer

Om avdelingen
Solstad bo- og servicesenter er Kongsbergs minste sykehjem, med 16 plasser for personer med behov for langvarig opphold. Målgruppen er personer med demenssykdom, alvorlig somatisk lidelse og omfattende hjelpebehov. Solstad er tilknyttet en hyggestue som bidrar til et rikt kulturtilbud for pasientene.

Kort om stillingen
Vi søker tilkallingsvikarer til å dekke sporadisk fravær. Relevante søkere til tilkallingsvikariater ansettes fortløpende.
Sommervikarer vurderes etter søknadsfristen. Størst behov for sommervikarer er i ukene 26 - 33.

Vi tilbyr

 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Samfunnsnyttig, mening- og ansvarsfullt arbeid
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Gratis parkering
 • Lønn etter kommunalt regulativ

 Krav og ønsker til deg

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen geriatri, men ikke et krav
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon
 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet
 • Arbeidshelse som samsvarer med et fysisk yrke med et høyt aktivitetsnivå
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og beholde roen
 • Du har evne til å lytte
 • Du er strukturert, tydelig og raus overfor kollegaer

Ved tilsettingen vektlegges personlig egenhet og skikkethet for stillingen. Personlig egnethet vektlegges i form av personlig trygghet samt at du er komfortabel med å stå i utfordrende situasjoner. Videre ser vi etter endrings- og samarbeidsvilje, fleksibilitet, lærevillighet, lojalitet samt evne til å ta initiativ.

Formelle kvalifikasjonskrav:
Sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider med norsk autorisasjon. 
Sykepleierstudenter og vernepleierstudenter oppfordres også å søke. 
Pleiemedarbeidere med erfaring fra norsk sykehjem, eller annen relevant erfaring kan søke og vil bli vurdert individuelt ut fra behov.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.