Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2021
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3331256
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Sommervikarer

Sykehjemmene i Kristiansund består av Frei Sykehjem, Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem og en sykehjemsavdeling på Barmanhaugen. Vi disponerer 122 døgnplasser fordelt på 9 avdelinger. I tillegg har vi Rokilde omsorgsboliger og avdeling for Interne tjenester som inneholder vaskeri og kjøkken.

Sommeren 2021 har enhet sykehjem behov for følgende sommervikarer:
• helsefagarbeidere
• sykepleiere
• vernepleiere
• kokk eller personer med erfaring fra kjøkkenarbeid
• studenter/elever: sykepleie, helsefag, ergoterapi, fysioterapi og vernepleie
• evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning
• assistenter

Arbeidsområder

Det er store variasjoner på arbeidsoppgaver innen helse og omsorg, basert på hvor og hvilket tjenestetilbud pasienten/brukeren mottar. Noen av hovedoppgavene kan være:
• veiledning, tilrettelegging og bistand ut ifra pasientens pleie- og bistandsbehov 
• legemiddelhåndtering for gitte faggrupper
• samansvar for utførelse av generelle arbeidsoppgaver ved aktuell arbeidsplass
• bistå med tilrettelegging og gjennomføring av måltider og daglige gjøremål
• aktivisering av pasientene/brukerne

Kvalifikasjonskrav

• du må ha fylt 18 år
• gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig (eventuelt annet nordisk språk) 

Personlige egenskaper

• være pålitelig og ha god ordenssans
• gode kommunikasjonsferdigheter
• gode samarbeidsevner og serviceinnstilling 
• være fleksibel

Vi tilbyr

Skal du arbeide med mennesker i framtiden har vi mulighet til å gi deg verdifull erfaring. Som medarbeider får du varierte oppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag. Opplæring vil bli gitt.

Spesielle forhold i stillingen

Behovet for vikarer er størst i tidsrommet juni - august (uke 24 - 35). Søkere som kan arbeide 4 uker sammenhengende vil bli foretrukket. I merknadsfeltet kan du skrive hvilket tidsrom du kan jobbe.

Øvrige vilkår

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.