Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Sommervikarer 2024

Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Langtidsavdeling (somatisk enhet og skjermede enheter for personer med demens), rehabiliteringsavdeling og korttidsavdeling.

I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi frisør og fotterapeut.

Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter.

Sommervikarene må beregne en del helgearbeid. Ferieperioden ved Bergåstjern i år er uke 24 - 33. Du må oppgi hvilke uker du kan arbeide i perioden. De som kan arbeide flest uker blir foretrukket. 

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid på sykehjem, men det stilles ikke krav til utdanning. Opplæring vil bli gitt.
 • Studenter innen helse- og sosialfag oppfordres til å søke.
 • Søkere må være fylt 18 år.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med annet skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger ønsker medarbeidere som:

 • Er omgjengelige og pliktoppfyllende.
 • Er samarbeids orienterte og engasjerte.
 • Liker utfordringer.
 • Tar initiativ og ansvar.
 • Er fleksible.
 • Har godt humør.

Vi tilbyr:

 • Stillingsprosent: 50 - 100%
 • Stillingskode: 717400 sykepleier, 707600 hjelpepleier, 751706 omsorgsarbeider, 691200 servicemedarbeider, 658300 pleiemedarbeider, 771103 sykepleierstudent og 771105 vernepleierstudent.
 • Årslønn: Sykepleier: 485.400 - 583.300. Turnustillegg på kr 20.000,- årlig. Forutsetter 35,5 timers arbeidsuke. Tillegget reduseres for stillingsstørrelsen.
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier: 415.300 - 487.300 etter ansiennitet.
 • Servicemedarbeider/pleiemedarbeider: 351.200 - 457.700 etter ansiennitet.
 • Sykepleier-/vernepleierstudent: 1. års student: 364.100, 2. års student: 388.400, 3. års student: 412.600, siste semester: 436.900.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Selvstendig og variert arbeid.