Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer 2023Intensiv eller Akuttmottak

Offentlig forvaltning

Avdeling Akuttmedisin består av akuttmottak, anestesiavdeling og intensivavdeling.

Akuttmedisin på Gjøvik er en trivelig og spennende arbeidsplass. Her er det mange varierende arbeidsoppgaver med stadige nye utfordringer i hverdagen. Vi er en særdeles entusiastisk og dyktig personalgruppe i et utfordrende og stimulerende, tverrfaglig akuttmedisinsk miljø. Hos oss er fagfeltet bredt.
Velkommen til oss i akuttmedisin!

Har du et ønske om hvilken avdeling du vil jobbe på så opplys om det i søknaden. Skriv gjerne også om du syntes det er aktuelt med begge avdelingene.


Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter.

Arbeidsoppgaver:

 • Akuttmottaket: 
 • Ta i mot øyeblikkelig hjelp innleggelser, gi akutt medisinsk hjelp som ivaretar liv og helse
 • Der annet ikke er mulig, gi lindrende sykepleie
 • Være delaktig i teamarbeid ved akutte tilstander
 • Ta imot elektive pasienter og utføre sykepleieroppgaver som kreves for at videre utredning og behandling kan iverksettes
 • Drift av akutt kirurgisk/medisinsk ø-hjelpspoliklinikk hele døgnet
 • Ivaretakelse/sorgstøtte av pårørende ved brått og uventet dødsfall, der den døde kommer/er i akuttmottaket
 • Ivaretakelse av drift av observasjonspost
 • Bistå med å holde avdelingen ren og ryddig
 • Transportere pasienter til sengepost
 • Intensiv: 
 • Sykepleie til overvåkning og akutt kritisk syke pasienter
 • Bistå med å holde avdelingen ren og ryddig

Personlige egenskaper:

 • Engasjert
 • Strukturert
 • Effektiv
 • Godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe under press
 • Må trives i et aktivt og hektisk miljø
 • Positiv
 • Fleksibel!

Vi tilbyr:

 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Høyt faglig nivå
 • En fantastisk spennende jobb
 • Meget bra arbeidsmiljø

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.