Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer 2023 Sykepleier/medisinstudent

Offentlig forvaltning

Ønsker du å oppleve den mest spennende og interessante avdelingen i sykehuset? Da er akuttmottaket på Lillehammer noe for deg! Vi har høy kompetanse og varierte oppgaver. Vil du tilbringe en sommer sammen med vår herlige gjeng med sykepleiere?
 
For sommeren 2023 søker vi:

sykepleiere med autorisasjon

medisinstudenter ferdig med 4. år
 
 Arbeidet innebærer tredelt turnus og helgearbeid

Vi ønsker søkere som kan arbeide hele eller deler av perioden fra midten av juni til midten av august.

 

Akuttmottaket har i gjennomsnitt 37 øyeblikkelige-hjelpsinnleggelser per døgn, innenfor indremedisin, kirurgi, pediatri og nevrologi.
Vi er et akuttmottak med ca. 200 traumemottak i året.
Det er en observasjonspost med 4 senger tilknyttet akuttmottaket.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til kritisk syke og ustabile pasienter innenfor medisin, kirurgi, pediatri og nevrologi. Behandling og oppfølging av våre pasienter på obs-sengene

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon. 
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Medisinstudenter ferdig med 4. år
 • Medisinstudenter med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Høyt faglig engasjement
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å omstille seg raskt i en travel hverdag
 • Evne til å jobbe selvstendig og samarbeide godt i team
 • Løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Like varierte utfordringer
 • Bidra til et faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Opplæring
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Egen fagsykepleier som bistår med opplæring og veiledning
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.