Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer 2023

Offentlig forvaltning

For sommeren 2023 søker vi:
-          Spesialsykepleiere/sykepleiere/ sykepleierstudenter
-          Hjelpepleiere/helsefagarbeidere
-          Medisinstudenter
-          Farmasøytstudenter eller apotekteknikere


Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø både sosialt og faglig. Hos oss er det mye å lære og som ferievikar så vil du være i et stort sosialt miljø med flere ferievikarer.
Medisin 11 er en indremedisinsk sengepost med 38 senger. Våre faggrupper er hjerte, lunge, gastro og nyre samt en intermediær/ overvåkningsstue. Gruppene organiseres med primærsykepleie.

Hjertegruppen har pasienter med akutte brystsmerter, hjertesvikt og arytmier. Pasienter som har gjennomgått ulike hjerteoperasjoner på OUS/LHL Gardemoen. Pre- og postoperativ sykepleie til pasienter som skal ha pacemaker. Pacemakerinnleggelser gjøres på Lillehammer.

Lungegruppen har pasienter med kols-/astmaforverring, utredning og behandling for lungekreft, samt behandling av ulike lungelidelser med eksempelvis drensbehandling.

Nyregruppen har område funksjon i Oppland for nyrepasienter. Vi har pasienter som utredes for nyresvikt, pasienter som tidligere har gjennomgått nyretransplantasjon og utredninger for hypertensjon. På avdelingen utføres det peritonal dialyse. Vi har tett samarbeid med dialyseavdelingen.
Gatrogruppen har pasienter med ulike gastroproblematikker som cancer, ulcerøs colitt og ascites.
Intermediær/ overvåkningsstuen brukes til pasienter som trenger ekstra tilsyn. Blant annet optiflowbehandling og overvåkning i etterkant av biopsier gjøres på denne stuen.  

Vi ønsker søkere som kan arbeide hele eller deler av perioden fra midten av juni til midten av august. Hver 2. helg i  sommerperioden i en tredelt turnus.

Du må oppgi i hvilket tidsrom du kan jobbe.

Vi søker farmasøyt studenter eller apotekteknikere som kan jobbe på medisinrommet med dosettfylling, klargjøring av antibiotika og generell ryddig av medisinrom. Øvrige ferievikarer vil ha arbeidsoppgaver som går på generell pasientoppfølging med stell, målinger, prosedyrer og dokumentasjon.
Vi vil også ha noe vikarbehov som strekker seg ut over sommerferien. Dersom du er interessert i et engasjement både før sommeren og utover høsten så skriv dette i søknaden. Høres dette spennende ut - send inn en søknad!
 
 

Arbeidsoppgaver:

 • Hjelp/veiledning i stell og pleie.
 • Mobilisering.
 • Ernæring.
 • Sykepleieroppgaver etter egen opplæring.
 • Medisinromarbeid etter avtale

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med erfaring fra helsevesenet, fortrinnsvis sykehus.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper:

 • Motiverte og engasjerte medarbeidere.
 • God kommunikasjon og samarbeidsevner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med faglige utfordringer og godt arbeidsmiljø.
 • Opplæring vil bli gitt.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.