Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sommervikarer 2023

Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Langtidsavdeling (somatisk enhet og skjermede enheter for personer med demens), rehabiliteringsavdeling og korttidsavdeling.

I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi frisør og fotterapeut.

Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter.

Sommervikarene må beregne en del helgearbeid. Ferieperioden ved Bergåstjern i år er uke 24 - 32. Vennligst oppgi hvilke uker du kan arbeide i perioden. Ved ellers like kvalifikasjoner, vil de som kan arbeide flest uker bli foretrukket. 

Kvalifikasjoner:

 • Avhengig av stilling.
 • Søkere må være fylt 18 år.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

 • Vi vektlegger menneskelige egenskaper og evnen til å samarbeide på tvers av faggrupper til beboernes beste. Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger ønsker medarbeidere som:
 • Har evne til nytenking.
 • Liker utfordringer.
 • Tar initiativ og ansvar.
 • Er fleksible.
 • Har godt humør.

Vi tilbyr:

 • Stillingsprosent: 50 - 100%
 • Stillingskode: 717400 sykepleier, 707600 hjelpepleier, 751706 omsorgsarbeider, 691200 servicemedarbeider, 658300 pleiemedarbeider, 771103 sykepleierstudent og 771105 vernepleierstudent.
 • Årslønn: Sykepleier: 459.100 - 552.100. Turnustillegg på kr 20.000,- årlig. Forutsetter 35,5 timers arbeidsuke. Tillegget reduseres for stillingsstørrelsen.
 • Hjelpepleier/omsorgsarbeider: 389.000 - 460.300 etter ansiennitet.
 • Servicemedarbeider/pleiemedarbeider: 324.900 - 431.400 etter ansiennitet.
 • Sykepleier-/vernepleierstudent: 1. års student: 344.400, 2. års student: 367.300, 2. års student: 390.300, siste semester: 413.200.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Fadderording for nyansatte.
 • Selvstendig og variert arbeid.