Ledig stilling

Skiptvet kommune

SOMMERVIKARER 2023

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Helse og mestring omfatter institusjon og tjenester for hjemmeboende.

Her ved Sollia Bo- og servicesenter er mange av våre tjenester samlet, som blandt annet rus- og psykisk helse, base for hjemmesykepleien og hjemmehjelp, fysioterapi, eget kjøkken og vaskeri, demens-team dagsenter m.m. Vi har også bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er viktig for oss at vi arbeider tverrfaglig og har godt samarbeid på tvers av avdelingene våre.

Kort om stillingen:

Vi ønsker oss sykepleiere, vernepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, studenter, elever og andre intresserte som ønsker å arbeide hos oss i sommer.
Da enten i institusjon , hjemmestjenesten, Torggården og Vestgårdveien bofellesskap, kjøkken, dagsenter eller i vaskeri/renhold.

Dere må oppgi ønske om arbeidsted og tidsperiode i søknaden.

Særskilte krav:

Politiattest må leveres ved ansettelse.

Vi tilbyr:

  • et spennende og engasjerende fagmiljø
  • et godt arbeidsmiljø
  • ordnede arbeidsforhold
  • vi gir en grundig og god opplæring

 Søknadene vil bli behandlet fortløpende fram til søknadsfristen.

 Lønn og vilkår: Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkar som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forbredt på at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres internt i kommunen.

 

 Søknadsfrist: 26.03.23
 

 Skiptvet kommune ønsker at ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte personer å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.