Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sommervikarer 2023

Offentlig forvaltning

Avdeling for TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) består av 5 enheter fordelt i Innlandet med virksomhet fordelt på Sanderud og Reinsvoll. Avdeling for TSB har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse i befolkningen i Innlandet i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldende lovkrav.

Enhet for Gravide har et regionalt ansvar for gravide pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. Enheten har 10 plasser. Innleggelsesgrunnlaget er både frivillig behandling etter Lov om psykisk helsevern §2-1 og innleggelse uten samtykke etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3.
Tilbudet inkluderer rusbehandling, ivaretakelse av psykisk helse, svangerskapsomsorg, forberedelse til fødsel og barseltid.

Enheten søker etter sommervikarer for sommeren 2023 som har utdanning eller er studenter innenfor fagene helse- og sosial.
Sommerferieperioden er fra uke 25 til uke 33. Stillingsstørrelsen kan variere fra 50-100%. Oppgi i søknaden hvilke uker det passer best for deg å jobbe. Vårt behov er størst i uke 28-31. Stillingen innebærer turnus dag/kveld/helg og natt. Stillingen krever politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutiske oppgaver, følge opp pasienter i deres daglige behandling.
 • Observasjon, behandling og dokumentasjon.
 • Kjøring av pasienter inngår i arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innenfor helse- og sosialfagene.
 • Studenter innenfor helse- og sosialfagene.
 • Helsefagarbeidere er velkommen til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er fleksibel og samarbeidsvillig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillitt og gode relasjoner.
 • Du har et høyt fokus på et godt arbeidsmiljø og bidrar til dette ved å inneha et godt humør og en positiv innstilling til arbeidet og kollegene.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

Vi tilbyr:

 • Et spennende og spesialisert fagfelt.
 • Et høyt faglig nivå.
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø som består av engasjerte medarbeidere.
 • Muligheter for jobb som tilkallingsvikar.
 • Lønn etter overenskomst. 
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som et av landets største helseforetak med 10000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av  sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.