Sommervikarer 2022

Stavanger Kommune

Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Vi har 11 plasser for langtid, 20 plasser på rehabiliteringsavdeling, 20 plasser for personer med demens (skjermede enheter) og 25 plasser for korttid.

I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi frisør og fotterapeut.

Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter.

Sommervikarene må beregne en del helgearbeid. Ferieperioden ved Bergåstjern i år er uke 24 - 32. Vennligst oppgi hvilke uker du kan arbeide i perioden. Ved ellers like kvalifikasjoner, vil de som kan arbeide flest uker bli foretrukket. 

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingsbeskrivelse foreligger.

Kvalifikasjoner:

 • Avhengig av stilling.
 • Søkere må være fylt 18 år.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

 • Vi vektlegger menneskelige egenskaper og evnen til å samarbeide på tvers av faggrupper til beboernes beste. Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger ønsker medarbeidere som:
 • Har evne til nytenking.
 • Liker utfordringer.
 • Tar initiativ og ansvar.
 • Er fleksible.
 • Har godt humør.

Vi tilbyr:

 • Stillingsprosent: 50 - 100%
 • Stillingskode: 717400 sykepleier, 707600 hjelpepleier, 751706 omsorgsarbeider, 691200 servicemedarbeider, 658300 pleiemedarbeider, 771103 sykepleierstudent og 771105 vernepleierstudent.
 • Årslønn: Sykepleier: 423.500 - 537.300. Turnustillegg på kr 20.000,- årlig. Forutsetter 35,5 timers arbeidsuke. Tillegget reduseres for stillingsstørrelsen.
 • Hjelpepleier/omsorgsarbeider: 363.700 - 446.000 etter ansiennitet.
 • Servicemedarbeider/pleiemedarbeider: 312.900 - 419.400 etter ansiennitet.
 • Sykepleier-/vernepleierstudent: 1. års student: 336.300 (kr 182,18 pr time), 1. år avsluttet: 358.400 (kr 194,15 pr time), 2. år avsluttet: 380.800 (kr 206,28 pr time), siste semester: 397.900 (kr. 215,55 pr time).
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Fadderording for nyansatte.
 • Selvstendig og variert arbeid.