Sommervikarer 2021 i vår omsorgsavdeling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger:

- Sykepleiere

- Vernepleiere

- Helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere

- Barne- og ungdomsarbeidere

- Assistenter

- Studenter innenfor helsefag

- Kokker

- Aktivitører

Våre enheter du kan søke deg til

1. Heldøgnstjenester (sykehjem og bo - og servicesenter, samt kjøkken og dagaktivitetstilbud)

2. Hjemmetjenester (Ambulerende hjemmetjenester og rus/psykiatri)

3. Tilrettelagte tjenester (Boliger og avlastningsenhet)

Heldøgnstjenester  består av sykehjemsavdelinger på Labo, som er et nytt helse- og omsorgssenter som åpnet i 2020. I tillegg består tjenesten av Fjellvoll, som er omsorgsboliger med stedlig bemanning.

Hjemmetjenester vil få sin base på Labo, tjenesten består av 3 mottak og oppfølgingsteam samt et team som består av felles oppfølgingsfunksjoner.

Tilrettelagte tjenester har flere boliger med ulik sammensetning av antall brukere og bistandsbehov. Noen av boligene gir punkttjenester til hjemmeboende.

Sektorens visjon er:

"Sammen skaper vi fremtidens helse- og omsorgstjenester i Østre Toten."

Kvalifikasjoner

Vi vil at du skal være fleksibel, samarbeidsvillig og motivert.

Du må aktivt ta del i de tjenestene vi gir til våre brukere og pasienter.

Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.

Personlig egnethet vil bli vurdert og du bør ha en interesse for faget helse og omsorg. 

Vi søker deg som har et ekte engasjement for eldre mennesker eller mennesker med nedsatt funksjonsevne som har et bistandsbehov. Vi dekker de fleste fagområdene innen eldreomsorg i heldøgnstjenester og i hjemmetjenester. I tilrettelagte tjenester har vi hovedsakelig boliger med bemanning hvor det bor mennesker med nedsatt funksjonsevne av ulik art med ulikt bistandsbehov.  Dersom du studerer innen helsefag vil du få muligheten til å utvikle god breddekompetanse i et sterkt fagmiljø. Du er ansvarsbevisst og selvstendig, liker utfordringer og trives i et til tider hektisk miljø. Vi forutsetter at du er en positiv og løsningsorientert person, som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Erfaring fra tilsvarende arbeid vil være en fordel.

I ambulerende hjemmetjenester kreves det at du har førerkort, og dette er også en fordel i våre andre tjenester.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

 

Eksterne sommervikarer som er utdannet syke- eller vernepleier (eller studenter som har fullført og bestått 2.studieår) får en bonus på kr. 20.000 dersom de arbeider 75 - 100 % i 8 uker om sommeren. Bonusen blir redusert dersom antall uker reduseres. En må minimum arbeide 4 uker for å kunne få bonus. (Medisinstudenter vurderes også for bonus, men må da kunne inneha medisinansvar).

 

Tilsetting

Tilsetting foretas hovedsaklig i april og fortløpende frem til 1 juni. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Oppgi i søknaden hvilken tidsperiode du ønsker å jobbe, og innenfor hvilken enhet du ønsker å jobbe.

Vitnemål og attester tar du med når du blir innkalt til intervju eller samtale.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Søknad sendes

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. 

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes

begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.