Detaljer


Sommervikarer 2021

Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Vi har 11 plasser for langtid, 20 plasser på rehabiliteringsavdeling, 20 plasser for personer med demens (skjermede enheter) og 25 plasser for korttid.

I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi frisør og fotterapeut.

Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter.

Sommervikarene må beregne en del helgearbeid. Ferieperioden ved Bergåstjern i år er uke 24 - 32. Vennligst oppgi hvilke uker du kan arbeide i perioden. Ved ellers like kvalifikasjoner, vil de som kan arbeide flest uker bli foretrukket. 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingsbeskrivelse foreligger.
Kvalifikasjoner
 • Avhengig av stilling.
 • Søkere må være fylt 18 år.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Personlige egenskaper
 • Vi vektlegger menneskelige egenskaper og evnen til å samarbeide på tvers av faggrupper til beboernes beste. Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger ønsker medarbeidere som:
 • Har evne til nytenking.
 • Liker utfordringer.
 • Tar initiativ og ansvar.
 • Er fleksible.
 • Har godt humør.
Vi tilbyr
 • Stillingsprosent: 50 - 100%
 • Stillingskode: 717400 sykepleier, 707600 hjelpepleier, 751706 omsorgsarbeider, 691200 servicemedarbeider, 658300 pleiemedarbeider, 771103 sykepleierstudent og 771105 vernepleierstudent.
 • Årslønn: Sykepleier: 410.000 - 514.200. Turnustillegg på kr 12.000,- årlig. Forutsetter 35,5 timers arbeidsuke. Tillegget reduseres for stillingsstørrelsen.
 • Hjelpepleier/omsorgsarbeider: 350.800 - 430.000 etter ansiennitet.
 • Servicemedarbeider/pleiemedarbeider: 301.500 - 405.100 etter ansiennitet.
 • Sykepleier-/vernepleierstudent: 1. års student: 323.900 (kr 175,46 pr time), 1. år avsluttet: 346.000 (kr 187,43 pr time), 2. år avsluttet: 368.400 (kr 199,57 pr time), siste semester: 385.500 (kr. 208,83 pr time).
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Fadderording for nyansatte.
 • Selvstendig og variert arbeid.