Detaljer

 • Bedrift
  Lyngdal kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2021
 • Sted:
  LYNGDAL
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  LYNGDAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3355034
 • Se her for andre jobber fra Lyngdal kommune

Sommervikarer 2021

Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 4 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og Byremo.  Vi søker etter engasjerte sommervikarer som ønsker å jobbe i Lyngdal kommune i sommer. Virksomhetene er delt inn slik:  

Virksomhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand og dagsenter for eldre. Virksomheten er lokalisert både på Byremo og Lyngdal Helsehus fra våren 2020.

Hovedferie: Uke 25-32.

Kontaktperson: Avdelingsleder Lise Lotte Usland tlf: 94506041.

Virksomhet for forebygging og livsmestring består psykisk helsetjenester og rusomsorg, og bofellesskap for enslige mindreårige.

Hovedferie: Bofellesskap uke 25-32. Kvås bofellesskap er uke 27–32.

Kontaktperson: Bofellesskap for enslige mindreårige: Avdelingsleder Barbro Aaberg, tlf 94506015, psykisk helse og rus: kontaktperson Linn Berstad, avdelingsleder: tlf 40414686

             Virksomhet for habilitering avlastning til barn og ungdom og boligbaserte tjenester som yter bistand til mennesker med sammensatte behov, hvorav den største gruppen er personer med utviklingshemming. Hovedferie: Uke 25 – 32.

Kontaktperson: Marie Seland, virksomhetsleder, tlf 97 95 95 88

            Virksomhet for institusjonstjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Det er 5 avdelinger med døgndrift til sammen på de to institusjonene, langtidsavdelinger og korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hovedferie uke 25-32.

 

Kontaktperson: Lyngdal Helsehus: Avdelingsleder Gunn Venke Lund, tlf 92291484, Byremo omsorgssenter: Avdelingsleder Arnhild Urevatn, tlf 95221507

Det er behov for: Sykepleiere, vernepleiere, medisinerstudenter, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, aktivitør, kokk, renholdere assistenter og studenter.

Bonusordning for eksterne vikarer som binder seg til å arbeide minimum 6 uker.

Ordningen gjelder for eksterne vikarer med sykepleier eller vernepleierutdanning, forutsatt at kompetansen er påkrevd i stillingen. Sykepleiere og vernepleiere har fortrinn, men legestudenter som kan inneha medisinansvar kommer også inn under ordningen. Det samme gjelder 2. års sykepleierstudenter som ikke har studentstilling i kommunen. Gjelder ikke andre studenter.

Kriterier og godtgjøring:

 • Vikarer må inngå bindende avtale om å arbeide minimum 6 uker sammenhengende i 75 - 100 % stilling i løpet av hovedferieperioden for den enkelte enhet.
 • Vikarer som inngår bindende avtale godtgjøres med kr 3.125 pr uke (minimum 6 uker). Maksimalt antall uker avhenger av hovedferieperioden for enheten.
 • Utbetaling av bonus forutsetter faktisk utført arbeid i hht inngåtte avtale. Ved sykdom/annet fravær faller krav om bonus bort, dvs at utbetalingen blir redusert forholdsvis ut fra fraværets varighet. Dette gjelder ved alle typer fravær, også legemeldt

I søknadsskjemaet ber vi om at alle oppgir:

 • ønsket arbeidssted
 • ønsket stillingsstørrelse
 • Mulighet for å jobbe vakter på 12 eller 12,5 timer i ukedag og helg
 • dersom det er tidsrom i ferieperioden hvor en ikke har mulighet for å jobbe dette oppgis i søknaden.
 • de som har mulighet til å jobbe tilnærmet 100% vil bli prioritert. Vi ønsker derfor at man presiserer i søknaden når man kan jobbe.

 

Tilsetting skjer på kommunale vilkår. For hjemmesykepleien og hjemmehjelpen må søker ha sertifikat for personbil, som hjemmehjelp må en disponere privat bil.

Politiattest må fremlegges for alle stillinger hvor det ytes helse- og omsorgstjenester.

Kjøregodtgjørelse ytes etter off. regulativ.

 

Vi oppfordrer faste og midlertidig ansatte til å søke på sommerjobb. De som ønsker oppøkning av stillingsstørrelsen sin i sommerferieperioden må sende inn elektronisk søknad.

Søknadsfristen er 31.3.2021. Inntak av sommervikarer vil begynne i slutten januar 2021.

De som søker tidlig om sommerjobb, kan få tilbud før fristen er gått ut, det kan derfor lønne seg og søke så snart som mulig!

 

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Søknadsskjemaet finner du ved å trykke her: https://lyngdal.easycruit.com/