Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikar spesialsykepleier

Offentlig forvaltning

Thoraxkirurgisk intermediær og sengepost , er en seksjon i Thoraxkirurgisk avdeling, lokalisert på Rikshospitalet.
Vi søker etter spesialsykepleiere (intensivsykepleiere/anestesisykepleiere) som ferievikarer i perioden fra uke 26-34 til intermediærenheten. Søkere må ha minimum 2 års erfaring med postoperative thoraxkirurgiske pasienter i intensiv- eller intermediærfase.

Denne universitetsposten har 27 senger og gir pre- og postoperativ sykepleie til voksne og barn som tilbys kirurgisk behandling for komplisert hjerte-, lunge- og karlidelser. Mange av pasientene har komplekse sykdomstilstander og avdelingen har landsfunksjon for pasienter som får transplantert hjerte- og/eller lunger og for barn som blir operert for medfødt hjertefeil. Thoraxkirurgisk avdeling dekker alle aspekter av thorax/hjertekirurgi, samt regionsoppgaver i karkirurgi og thorakalaortakirurgi, inkludert øyeblikkelig hjelp.
Intermediærfunksjonen (80 % av driften) innebærer å ta hånd om pasienter som er kritisk syke, men ikke trenger respiratorbehandling. Pasienter mottas fra intensiv 1.postoperative dag, eller fra operasjon / oppvåkning på operasjonsdagen. Seksjonen har derfor en stor andel pasienter i tidlig postoperativ fase med overvåkningsbehov og avhengighet av medisinskteknisk utstyr. Omkring 25 % av disse er postoperative barn. Seksjonen mottar også øyeblikkelig hjelp pasienter, hovedsakelig med aortadisseksjon. Vi holder et høyt sykepleiefaglig nivå med godt samhold og samarbeid.

Internt ref. nr.: TKAS1/2020/sommervikar

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Være pasientansvarlig sykepleier i tredelt turnus til intermediærpasienter (voksne og barn)
Kvalifikasjoner

Må ha:

 • Godkjent videreutdanning i intensivsykepleie
 • Eventuelt godkjent videreutdanning i anestesisykepleie
 • Minimum 2 års erfaring med postoperative thoraxkirurgiske pasienter i intensiv- eller intermediærfase.
 • Må kunne håndtere forsvarlig og ha erfaring med:
 • Medisinsk-teknisk utstyr som brukes ved avdelingen
 • Sprøytepumpe Braun Perfusor Space, Infusjonspumpe Braun Infusomat Space, Nihon Kohden sengemonitor, Optiflow, Medtronic Pacemaker
 • Arterie kanyle, invasiv blodtrykksovervåking, blodgassanalyser, SVK, thorax-/pleura-/pericard- og vakumdren.
 • Infusjonsterapi i form av: væske, blod, medikamenter som Nitroprussid, Dopamin, antibiotika, Cordarone, insulin, diuretika, isoprenalin, Nitroglycerin, Adrenalin, Noradrenalin, Simdax, morfinpreparater, samt PCA og EDA
 • AHLR
Personlige egenskaper
 • Egenskaper som faglig innsikt, fleksibilitet, selvstendighet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.
 • Ferdigheter til å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø.
 • Ferdighet til å utøve sykepleie av høy faglig kvalitet.
 • Trives med arbeid både i team og med høy grad av selvstendighet i arbeidet.
 • Evne til å prioritere og håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Etter helsepersonelloven §20a skal arbeidstaker fremlegge politiattest ved tiltredelse
Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sykepleiefaglige utfordringer på alle kompetansenivå
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift