Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Sommervikar på Skinnarberga Helsehus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter som er i helsefaglig utdannelsesforløp eller annen relevant erfaring søkes til sommervikariat ved Skinnarberga Helsehus i Kongsberg. Helsehuset har om lag 740 opphold per år fordelt på 39 sengeplasser, og er et pulserende hjerte i Helse- og omsorg i Kongsberg Kommune. Vi samarbeider med fysioterapeuter, hjemmesykepleien, rehabiliteringsteam, legevakt og sykehus. Sengepostene, som kun har korttidsplasser spesialiserer seg mot ulike kategorier som lindrende, palliativ, intermediær, rehabilitering og demens. Vi har også pasienter på avlastning og ordinær korttid. I tillegg har vi en liten KAD enhet som består av to akuttplasser til behandling og observasjon innen somatikk, rus og psykiatri til personer over 16 år.

Som kollega i vårt team vil du være en del av et spennende og faglig miljø med fokus på kunnskap, ferdigheter, trivsel og samhold.

Vi har to dyktige leger og fagsykepleier som arbeider tett med personalet til det beste for våre pasienter. Vi søker deg som ønsker å arbeide med et stort spenn av ulike pasientkategorier som er hos oss på korttidsopphold og akutt døgnplass.

Vi trenger

  • Ferievikarer i sommer med utgangspunkt i uke 25 - 35, men også vikarer gjennom året.

Arbeidsoppgaver du vil møte 

  • Pleie og omsorg til pasienter med funksjonssvikt.
  • Bistå med dagligdagse gjøremål og kompensere for funksjoner pasienten selv ikke kan ivareta som for eksempel egenhygiene, ernæring, observasjon og vurdering av helsetilstand mm.

Vi tilbyr

  • En tjeneste preget av godt samhold, stort engasjement for faget og stor takhøyde
  • Et faglig miljø med stort fokus til det beste for våre pasienter
  • Trivelige og hyggelige kollegaer                                                                                                                    

Ønsket kompetanse

  • Det er ønskelig med sykepleiere, helsefagarbeidere, og personer som er under helsefaglig utdanningsforløp.
  • Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

 Annet

Søknader behandles fortløpende. 

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.