Sommervikar Natt

Stavanger Kommune

Vi trenger flinke folk til sommeren - SYKEPLEIERE og andre med interesse for helsefag! 

Nattpatruljen er en by-dekkende tjeneste som yter bistand til kommunens brukere nattestid. Vi kjører to stykker sammen i team. Ett team består alltid av 2 sykepleiere som hovedsakelig rykker ut på trygghetsalarmer. De andre teamene har faste oppdrag. Arbeidsoppgavene er svært varierte og oppleves utfordrende og givende.
Ansettelse skjer fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie og omsorgsoppgaver til våre brukere, med arbeid i turnus natt, hver tredje helg. Mulighet for ekstravakter.
 •  Hovedferien vil avvikles fra uke 25 til og med uke 33.
 • Oppstart etter avtale.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Du må ha førerkort for personbil 
 • Erfaring fra pleie og omsorg er ønskelig
 • Søkere med påbegynt relevant studie innen helse vil bli prioritert

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å bidra til en trygg og god atmosfære for både brukere og ansatte.
 • Du må ha god samarbeidsevne, samt evne til å arbeide selvstendig og være trygg på egne avgjørelser. Du liker utfordringer, ser muligheter og tar initiativ. Viktig at du er glad i mennesker og liker å arbeide i team.

Vi tilbyr:

 • En sosial og inspirerende jobb i møte med våre brukere
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Oppgitt stillingsstørrelse er omtrentlig og kan tilpasses
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter ansiennitet, under vises lønn for 100% stilling i ulike koder
 • Stillingskode 658300: Pleiemedarbeider 302.900 - 406.500 etter ansiennitet  
 • Stillingskode 751711: Helsefagarbeider 352.300 - 431.400 etter ansiennitet
 • Stillingskode 601403: Student Sykepleier 325.300 - 386.900 etter utdanningsforløp
 • Stillingskode 602405: Student Vernepleier 325.300 - 386.900 etter utdanningsforløp
 • Stillingskode 601406: Student helse- og sosialfag/grunnskoleutdanning 302.900 - 364.300 etter utdanningsforløp
 • Stillingskode 717402 Sykepleier natt. Årslønn kr. 451.400 - 546.400, etter ansiennitet
 • I tillegg kommer natt- og helgetillegg