Ledig stilling

Alver kommune

Sommervikar - Innbyggjarservice

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi treng ein ferievikar på innbyggjarservice frå midten av juni til midten av august  

Om innbyggjarservice i Alver:

Innbyggjarservice er kommunen sitt ansikt utad. Vi svarar på spørsmål og rettleiar innbyggjarane våre – både på telefon og ansikt til ansikt. Vi har resepsjonar i Knarvik, på Frekhaug og Manger. Arbeidsstad for ferievikaren er Knarvik. 

Arbeidsoppgåver

Hovudoppgåva vår er å følgje opp innbyggjarar som tar kontakt med kommunen. Du skal svare på spørsmål om kommunen sine tenester og formidle kontakt til leiarar og tilsette i alle avdelingar 

Vi treng at du har følgjande kompetanse:

  • Fullført vidaregåande skule. 
  • Sertifikat og tilgang på bil, om du treng det for å kome til og frå arbeid i Knarvik. 

Ønska kompetanse:

Det hadde vore interessant om du studerer eller er i ferd med å avslutte relevant utdanning – gjerne fagbrev innan kontor- og administrasjonsfaget. 

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som:

  • har gode kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftleg
  • har godt humør, er omgjengeleg og har ei naturleg serviceinnstilling 
  • har motivasjon og evne til å ta i bruk digitale verktøy og tileigne deg ny kunnskap
  • er løysingsorientert og trivst i eit miljø med høg fart og mange oppgåver

Vi jobbar i team, og det er difor ein føresetnad at dette er ein arbeidsform du handterer og trivst med. 

Vi legg stor vekt på dei personlege eigenskapane dine i rekrutteringa.  

Vi tilbyr:

  • god opplæring i telefonsystemet vårt og andre nødvendige fagsystem 
  • eit dyktig og humørfylt team som du blir ein del av, som strekker seg langt for innbyggjarane i kommunen
  • løn etter gjeldande tariff

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt. 

 

Bli kjent med Alver kommune