Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sommervikar hjemmetjenesten 2023

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune har hjemmetjenester knyttet til seks omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen, Haugtun, Hunndalen og Biri. Tjenestene gis både til hjemmeboende innbyggere, i heldøgnsbemannede omsorgsboliger/bofelleskap og i dagaktivitetstilbud. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil være å bistå med helsehjelp og praktisk bistand til våre innbyggere, samt å drive med miljøskapende aktivitet i bofelleskapene og på dagaktivitetstilbudene. Oppgavene vil kunne variere noe fra sted til sted.

Arbeidstiden:

Vil være turnus, med dag-, kveld- og eventuelt nattvakter.

Det er ønskelig med størst mulig tilstedeværelse i sommerferie-perioden som går over åtte uker i juni, juli og august.

 

Kvalifikasjoner:
  • Vi søker spesielt etter deg som er fagutdannet / student/elev i en helsefaglig retning, eller du som er interessert og motivert for en slik type jobb

  • Du bør være over 18 år

  • Du må beherske norsk, både muntlig og skriftlig

  • Noen arbeidssteder krever gyldig førerkort

  • Godkjent autorisasjon er påkrevd hvis du er fagutdannet. 

  • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges

Personlige egenskaper : 
 • Du liker å omgås alle typer mennesker

 • Du har godt humør og en positiv innstilling

 • Du har god arbeidskapasitet og er ikke redd for å «ta i et tak»

 • Du er fleksibel og samarbeider godt

 

Vi kan tilby:
 • En variert arbeidsdag med spennende oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • God praktisk og digital opplæring
 • Godt og variert fagmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode muligheter for videre ansettelse etter sommerferie-perioden. 
 • Eget rekrutteringstiltak med god lønnsavtale for helsefaglig høyskolestudenter

 

Informasjon:

 • Leder for de ulike avdelingene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov.

 • Hovedregel er at arbeidsgiver stiller tjenestebiler til disposisjon. I avtalte tilfeller kan ansatte måtte påberegne noe bruk av egen bil. Det skrives en individuell avtale med hver ansatt.

Kontaktpersoner:

May H. Brekken, virksomhetsleder Åslundmarka bokollektiv, tlf 95089271

Bente Ø Dalby, virksomhetsleder hjemmetjenesten Åslundmarka, tlf 99123658

Christina H. Topp, virksomhetsleder hjemmetjenesten Haugtun 6, tlf. 47027300

Reidun Dalheim, virksomhetsleder hjemmetjenesten/heldøgns Haugtun 4 etasje tlf. 92688875

Tine Fredlund, virksomhetsleder hjemmetjenesten Nordbyen, tlf 95113904

Hilde Aaslund,  virksomhetsleder hjemmetjenesten Haugtun 7 tlf. 45416674

Hege D. Nygård, stedfortreder for virksomhetsleder hjemmetjenesten Sørbyen, tlf 90978285

Eirik Antonsen, virksomhetsleder Bjørkelia bokollektiv, tlf 97712429

Anne Karin Hasli, virksomhetsleder Furulia bokollektiv Biri, tlf 41484388

Mette Kolbergsrud, virksomhetsleder hjemmetjenesten Biri, tlf 97666396

Toini Kristin Granum, virksomhetsleder hjemmetjenesten Snertingdal, tlf 90554711

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.