Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikar autorisert sykepleier v/Gastrokirurgisk og urologisk sengepost, OUS Rikshospitalet

Offentlig forvaltning

Har DU lyst på en spennende sommerjobb?

Er du autorisert sykepleier eller blir ferdig utdannet sykepleier til sommeren? Da er det deg vi er på utkikk etter. Vi søker sykepleiere til sommervikariater ved gastrokirurgisk og urologisk sengepost, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet (OUS).

Gastrokirurgisk og urologisk sengepost på Rikshospitalet har til sammen 28 senger som i hovedsak deles inn i to ulike pasientgrupper. Den største pasientgruppen er pasienter med sykdom (primært cancer) i lever, galle og pancreas, og den andre gruppen er pasienter med sykdom/skader i urinveiene. Hovedtyngden er elektiv kirurgi, og vi håndterer voksne pasienter. Begge pasientgruppene behandles med avansert kirurgi, og kommer tidlig tilbake til sengepost postoperativt. Dette krever mye overvåking og tett oppfølging av pasientene i den postoperative fasen. Oppgavene er utfordrende og varierte, og sykepleien til pasientene holder et høyt faglig nivå. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet. Arbeidsmiljøet er godt og stemningen på jobb er god. 

Gastrokirurgisk og urologisk sengepost er en del av Avdeling for gastro- og barnekirurgi, som har omfattende virksomhet både ved Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Denne utlysningen gjelder Rikshospitalet.

Stillingene innebærer å jobbe i 3 delt turnus, med arbeid hver 2 eller 3 helg. Oppstart 12.06.22, eller etter avtale, varighet til 20.08.22. Sykepleiere som kan jobbe hele sommeren vil bli prioritert til intervju og det vil innkalles til intervju fortløpende.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Pre-og postoperativ sykepleie til kirurgiske pasienter.
 • Oppfølging av utrednings- og kontrollpasienter.
 • Mottak av nye pasienter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Ønskelig med søkere med erfaring/praksis fra kirurgisk sykepleie, fortrinnsvis innenfor gastrokirurgi og urologi.

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet.
 • Trives med å jobbe i hektisk miljø.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Positiv innstilling.
 • Godt humør.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et hektisk miljø.
 • Utfordrende og varierte oppgaver, med høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).
 • Trivelige kollegaer.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.